สพป.สตูล นำเครือข่ายการศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน สนองปีการศึกษา 2555-2556 ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด

>>>นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 7-15 สิงหาคม 2555 สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้ปีการศึกษา 2555-2556 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด โดยได้ประสานหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ร่วมเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ด้วย
>>>ในปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เชิญสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 45 คน ที่ถูกคัดเลือกจากโรงเรียนในสังกัด 161 แห่ง พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่นักเรียนและครอบครัวอีกด้วย รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนในขั้นต้น และจะได้ทำการเก็บฐานข้อมูลของนักเรียนในโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
>>>ผอ.สพป.สตูล กล่าวต่ออีกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดโครงการสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ครูได้ดูจักนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคนอย่างละเอียดสำหรับการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเข้ามาร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่จะเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 08/08/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: