สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560

สพป.สตูล ขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในสถานศึกษา

 

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (ชั้น 3) สพป.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โดยเชิญนายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลูบี นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง น.ส.ธรัญญา สุชานันทพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ และ น.ส.นวลละออง ปิริยะ ครู โรงเรียนบ้านช่องไทร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งการคิดเลขโดยใช้นิ้วมือ (หัตถคณิต) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างประสบผลสำเร็จ คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำจากเครือข่ายสถานศึกษา ทั้งหมด 16 เครือข่ายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน รวม 32 คน Read the rest of this entry

สพป.สตูล สร้างบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปี 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสตูล จัดพิธียกเสาเอกสร้างบ้านนักเรียนแก่ ด.ช.ศุภกร คงเส้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล ภายใต้โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานฯ พร้อมทั้งมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักการภารโรง และประชาชนใกล้เคียง ร่วมในพิธีจำนวนมาก
โดยบ้านที่จัดสร้างมีลักษณะแบบก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียว ขนาด 4.50ม x 15 ม. จำนวน 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ห้องครัว มูลค่าก่อสร้าง 120,000 บาท การจัดสร้างใช้วิธีการระดมเงินจากโรงเรียนในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กำหนดฤกษ์ยกเสาเอกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09:09 น. เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้แก่นักเรียนในต้นเดือนกันยายนนี้ Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล ย้ำนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน และต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

โรงเรียนบ้านบ่อหิน เดินหน้าเต็มที่ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายหลัง ธ.กรุงเทพ หนุนเงินกว่าสี่แสน ทำกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา

18582189_1770118809670429_8565044433822613137_nนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า หลังจาก ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายโรงเรียนประชารัฐ เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสตูล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้คัดเลือกเข้าร่วมในโครงการเรียนประชารัฐจำนวน 14 โรงเรียน พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
ล่าสุดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้นางจินดา วงศ์สุวรรณวารี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผจก.ภาคใต้ 1 พร้อมคณะ ได้มาประสานการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.สตูล จำนวน 3 โรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 460,000 บาท โรงเรียนบ้านควน ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 507,000 บาท และโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 300,000 บาท
พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อดูการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการ 7 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมสภานักเรียน (2)กิจกรรมด้านศิลปะ (3)การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (4)กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก (5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย (6)กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรียนร่วม (7)กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐไปสู่เป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างภาคภูมิใจและยั่งยืน
ทั้งนี้ นอกจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพให้แก่โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็ได้เข้าร่วมเข้าสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 3 โรง เช่นกัน คือ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมือง โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนืออ.เมือง และโรงเรียนบ้านนางแก้ว อ.ละงู

สัมภาษณ์เปิดใจเด็กเก่ง ทำคะแนน NT ปี 2559 ได้100 คะแนนเต็ม

ตามที่ สำวิศรุต 1นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 หลังจากที่ได้ทำทดสอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ในสมรรถนะด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล
ซึ่งปรากฏว่า เด็กชาย วิศรุต อาละหมาด นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำคะแนนสอบ NT ภาษาไทยความสามารถด้านเหตุผล ได้ 100 คะแนนเต็ม
วันนี้จะมาเปิดใจวิธีการเรียนของนักเรียนเก่งคนนี้กัน
เด็กชายวิศรุต อาละหมาด เล่าเทคนิคในการเรียนว่า “เมื่อคุณครูสอน ผมจะตั้งใจเรียนและทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านส่งทุกครั้ง เมื่อผิดคุณครูจะบอกจะชี้แนะว่าผิดตรงไหนอย่างไรบ้าง ผมก็จำครับ ถ้ากลับบ้านผมจะดูว่ามีการบ้านวิชาอะไรบ้างในวันต่อไปถ้ามีก็จะรีบทำให้เสร็จและอ่านหนังสือ เวลาว่างก็จะดูรายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆครับ ส่วนวิชาที่ชอบเรียน มีวิชาคณิตศาสตร์ และก็ภาษาไทยครับ เมื่อก่อนวิชาภาษาไทย ผมไม่ค่อยชอบเรียนเพราะต้องเขียนเรื่อง แต่เมื่อคุณครูได้สอนการใช้คำเชื่อมในการเขียนทำให้เข้าใจ และเขียนเรื่องได้ดีขึ้น และเมื่อคุณครูบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเรา ถ้าเด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้แล้วต่อไปใครจะมาอ่านมาเขียนภาษาไทย ผมก็พยายามสนใจมากขึ้นกว่าเดิมและกล้าถามคุณครูเมื่อไม่เข้าใจเพราะคุณครูให้ถาม จนผมสอบได้คะแนนเต็มเกือบทุกครั้ง เพราะผมเป็นเด็กไทยครับ
ขณะที่ นางพัทธ์ติกานต์ มัศยาวิกรม ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนเก่งดังกล่าว เล่าถึงพฤติกรรมการเรียนว่า “ด.ช.วิศรุต เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากโดยในเวลาเรียน จะฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ ร่วมคิดร่วมสนทนา ตอบคำถาม และปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ผลงานสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติชีวิตการศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560

Road Map to Smart Education “ การศึกษาไทย จะไปในทิศทางไหน?

Print

คำถามมากมายเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาไทยเช่นระบบการศึกษาไทย จะเป็นอย่างไรต่อไป? จะมีวิธีไหนที่ช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างจริงจัง? เป้าหมายคือการวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแผนระยะสั้น 1-4 ปี และแผนระยะยาว 10 ปี ภายใต้ Road Map to Smart Education
15 โครงการ Smart Education มีอะไรบ้าง? และได้ประโยชน์อย่างไร? Read the rest of this entry

“นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” คว้ารางวัล OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญทองระดับชาติ อันดับ 4 ปีการศึกษา 2559

          obec3จากความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่างๆในทาง ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เล่นเกม แชท หรือใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน  จึงคิดนำกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” มาสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ด้วยการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์”
           นี่คือจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดของ “นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน”   ของนายกูอาหมาด  กูหลง  พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลละงู   ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ  เหรียญทองอันดับ 4  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2559
นายกูอาหมาด เล่าว่า นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 3 เล่ม Read the rest of this entry

สุดยอด! ร.ร.อนุบาลละงู คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ”

         

This slideshow requires JavaScript.

สุดยอด! นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล  ประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ” หรือ“อุปกรณ์ ตัดเปลือกไข่เป็ดสำหรับการทำไข่ครอบ” สามารถพิชิตรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  เวทีแห่งการแสดงศักยภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู จากทุกภูมิภาคของประเทศ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560  ภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน”  ณ  ศูนย์ประชุมมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ” ที่กล่าวถึงนี้คือ  ด.ช.ธีทัต เล่งเจ๊ะ  ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ชลธิชา แดหวัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และด.ญ.ศศิวิมล ปราบปัจจะ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  ซึ่งมีคุณครูอามาลีนา มานะกล้า และคุณครูนางสาวนิภา แอหลัง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำจนทำให้โครงงานประสบผลสำเร็จ
เครื่องตัดไข่ครอบที่เด็ก ๆ ประดิษฐ์ขึ้นนี้ สามารถตัดเปลือกไข่เป็ดสด ได้ครั้งละ 8 ฟอง ใช้เวลาเพียง 1 นาที  โดย 1 ชั่วโมง สามารถตัดได้ 450 ฟอง อีกทั้งเปลือกไข่ที่ตัดจะมีขอบเรียบสวยทั้งเปลือกส่วนบนและเปลือกส่วนล่าง  และขนาดเท่ากันทุกฟอง  ขณะที่วิธีแบบเดิมๆ ใช้การกะเทาะเปลือกไข่ส่วนบนให้แตก แล้วใช้กรรไกรตัดแต่งเปลือกไข่ส่วนลางให้เรียบเสมอกัน Read the rest of this entry