สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2560

โรงเรียนบ้านควนเก จ.สตูล เปิด “ควนเกบาร์เบอร์” บริการตัดผมฟรีในโรงเรียน

 

This slideshow requires JavaScript.

โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ  จ.สตูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เปิดร้าน “ควนเกบาร์เบอร์” ตัด สระ ไดร์ผมฟรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ  และนโยบาย ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์   ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนแล้ว  ยังสามารถแก้ปัญหานักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีผมยาวผิดระเบียบ  ไม่สะอาด  และป้องกันนักเรียนเป็นเหาแพร่ระบาดในโรงเรียนอีกด้วย สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู โดยเฉพาะในผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
“ควนเกบาเบอร์”
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 Read the rest of this entry

MOU สพป.สตูล และสถาบันอาชีวศึกษา จ.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

……วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2560 โดยมีนายวินัย ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาต่อสายอาชีพกับนายจำนงค์ พูลภักดี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูลและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพความรู้ประสบการณ์ตรงในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3) เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อสายอาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
….. Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560

สพป.สตูล ขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในสถานศึกษา

 

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (ชั้น 3) สพป.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนในสังกัดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โดยเชิญนายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลูบี นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง น.ส.ธรัญญา สุชานันทพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านใหม่ และ น.ส.นวลละออง ปิริยะ ครู โรงเรียนบ้านช่องไทร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติเรื่องเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในการบวก การลบ การคูณ และการหาร พร้อมทั้งการคิดเลขโดยใช้นิ้วมือ (หัตถคณิต) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและการนำไปใช้ขยายผลในโรงเรียน และโรงเรียนในเครือข่ายได้อย่างประสบผลสำเร็จ คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ และเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเข้าใจ แก้โจทย์ปัญหาได้คล่องขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์ที่มีค่าพัฒนาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำจากเครือข่ายสถานศึกษา ทั้งหมด 16 เครือข่ายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน รวม 32 คน Read the rest of this entry

สพป.สตูล สร้างบ้านนักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ปี 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสตูล จัดพิธียกเสาเอกสร้างบ้านนักเรียนแก่ ด.ช.ศุภกร คงเส้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล ภายใต้โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีนายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานฯ พร้อมทั้งมีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักการภารโรง และประชาชนใกล้เคียง ร่วมในพิธีจำนวนมาก
โดยบ้านที่จัดสร้างมีลักษณะแบบก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียว ขนาด 4.50ม x 15 ม. จำนวน 1 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1 ห้องครัว มูลค่าก่อสร้าง 120,000 บาท การจัดสร้างใช้วิธีการระดมเงินจากโรงเรียนในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กำหนดฤกษ์ยกเสาเอกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09:09 น. เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบให้แก่นักเรียนในต้นเดือนกันยายนนี้ Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล ย้ำนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 นักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียน และต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

โรงเรียนบ้านบ่อหิน เดินหน้าเต็มที่ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายหลัง ธ.กรุงเทพ หนุนเงินกว่าสี่แสน ทำกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา

18582189_1770118809670429_8565044433822613137_nนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า หลังจาก ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายโรงเรียนประชารัฐ เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสตูล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้คัดเลือกเข้าร่วมในโครงการเรียนประชารัฐจำนวน 14 โรงเรียน พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงนโยบาย และแนวดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
ล่าสุดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้นางจินดา วงศ์สุวรรณวารี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผจก.ภาคใต้ 1 พร้อมคณะ ได้มาประสานการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.สตูล จำนวน 3 โรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้เสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 460,000 บาท โรงเรียนบ้านควน ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 507,000 บาท และโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 300,000 บาท
พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อดูการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการสานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการ 7 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมสภานักเรียน (2)กิจกรรมด้านศิลปะ (3)การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (4)กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก (5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย (6)กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรียนร่วม (7)กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐไปสู่เป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างภาคภูมิใจและยั่งยืน
ทั้งนี้ นอกจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพให้แก่โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็ได้เข้าร่วมเข้าสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 3 โรง เช่นกัน คือ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา อ.เมือง โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนืออ.เมือง และโรงเรียนบ้านนางแก้ว อ.ละงู

สัมภาษณ์เปิดใจเด็กเก่ง ทำคะแนน NT ปี 2559 ได้100 คะแนนเต็ม

ตามที่ สำวิศรุต 1นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 หลังจากที่ได้ทำทดสอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ในสมรรถนะด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล
ซึ่งปรากฏว่า เด็กชาย วิศรุต อาละหมาด นักเรียน โรงเรียนบ้านป่าฝาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำคะแนนสอบ NT ภาษาไทยความสามารถด้านเหตุผล ได้ 100 คะแนนเต็ม
วันนี้จะมาเปิดใจวิธีการเรียนของนักเรียนเก่งคนนี้กัน
เด็กชายวิศรุต อาละหมาด เล่าเทคนิคในการเรียนว่า “เมื่อคุณครูสอน ผมจะตั้งใจเรียนและทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ทำทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านส่งทุกครั้ง เมื่อผิดคุณครูจะบอกจะชี้แนะว่าผิดตรงไหนอย่างไรบ้าง ผมก็จำครับ ถ้ากลับบ้านผมจะดูว่ามีการบ้านวิชาอะไรบ้างในวันต่อไปถ้ามีก็จะรีบทำให้เสร็จและอ่านหนังสือ เวลาว่างก็จะดูรายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆครับ ส่วนวิชาที่ชอบเรียน มีวิชาคณิตศาสตร์ และก็ภาษาไทยครับ เมื่อก่อนวิชาภาษาไทย ผมไม่ค่อยชอบเรียนเพราะต้องเขียนเรื่อง แต่เมื่อคุณครูได้สอนการใช้คำเชื่อมในการเขียนทำให้เข้าใจ และเขียนเรื่องได้ดีขึ้น และเมื่อคุณครูบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเรา ถ้าเด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้แล้วต่อไปใครจะมาอ่านมาเขียนภาษาไทย ผมก็พยายามสนใจมากขึ้นกว่าเดิมและกล้าถามคุณครูเมื่อไม่เข้าใจเพราะคุณครูให้ถาม จนผมสอบได้คะแนนเต็มเกือบทุกครั้ง เพราะผมเป็นเด็กไทยครับ
ขณะที่ นางพัทธ์ติกานต์ มัศยาวิกรม ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนเก่งดังกล่าว เล่าถึงพฤติกรรมการเรียนว่า “ด.ช.วิศรุต เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากโดยในเวลาเรียน จะฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ ร่วมคิดร่วมสนทนา ตอบคำถาม และปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ผลงานสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติชีวิตการศึกษา ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560