สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560

Road Map to Smart Education “ การศึกษาไทย จะไปในทิศทางไหน?

Print

คำถามมากมายเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาไทยเช่นระบบการศึกษาไทย จะเป็นอย่างไรต่อไป? จะมีวิธีไหนที่ช่วยพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างจริงจัง? เป้าหมายคือการวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแผนระยะสั้น 1-4 ปี และแผนระยะยาว 10 ปี ภายใต้ Road Map to Smart Education
15 โครงการ Smart Education มีอะไรบ้าง? และได้ประโยชน์อย่างไร? Read the rest of this entry

“นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” คว้ารางวัล OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญทองระดับชาติ อันดับ 4 ปีการศึกษา 2559

          obec3จากความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่างๆในทาง ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เล่นเกม แชท หรือใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน  จึงคิดนำกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” มาสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ด้วยการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์”
           นี่คือจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดของ “นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน”   ของนายกูอาหมาด  กูหลง  พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลละงู   ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ  เหรียญทองอันดับ 4  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ประจำปีการศึกษา 2559
นายกูอาหมาด เล่าว่า นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 3 เล่ม Read the rest of this entry

สุดยอด! ร.ร.อนุบาลละงู คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ”

         

This slideshow requires JavaScript.

สุดยอด! นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล  ประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ” หรือ“อุปกรณ์ ตัดเปลือกไข่เป็ดสำหรับการทำไข่ครอบ” สามารถพิชิตรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการ ศึกษา) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559  เวทีแห่งการแสดงศักยภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู จากทุกภูมิภาคของประเทศ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560  ภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า 5 แผ่นดิน”  ณ  ศูนย์ประชุมมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องตัดไข่ครอบ” ที่กล่าวถึงนี้คือ  ด.ช.ธีทัต เล่งเจ๊ะ  ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ด.ญ.ชลธิชา แดหวัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และด.ญ.ศศิวิมล ปราบปัจจะ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  ซึ่งมีคุณครูอามาลีนา มานะกล้า และคุณครูนางสาวนิภา แอหลัง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำจนทำให้โครงงานประสบผลสำเร็จ
เครื่องตัดไข่ครอบที่เด็ก ๆ ประดิษฐ์ขึ้นนี้ สามารถตัดเปลือกไข่เป็ดสด ได้ครั้งละ 8 ฟอง ใช้เวลาเพียง 1 นาที  โดย 1 ชั่วโมง สามารถตัดได้ 450 ฟอง อีกทั้งเปลือกไข่ที่ตัดจะมีขอบเรียบสวยทั้งเปลือกส่วนบนและเปลือกส่วนล่าง  และขนาดเท่ากันทุกฟอง  ขณะที่วิธีแบบเดิมๆ ใช้การกะเทาะเปลือกไข่ส่วนบนให้แตก แล้วใช้กรรไกรตัดแต่งเปลือกไข่ส่วนลางให้เรียบเสมอกัน Read the rest of this entry

ครูภาษาไทยยอดเยี่ยม OBEC AWARD ปีการศึกษา 2559

OBEC AWARD รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาปีการศึกษา 2559 นับเป็นปีที่ 6 แล้ว
นางสกุณา นองมณี ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล OBEC AWARD รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการที่ได้รับคัดเลือก คือ การคิดนวัตกรรมแก้ปัญหาในวิชาภาษาไทย ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับชั้นเรียน ซึ่งเกิดกับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากที่ครูประจำชั้นและครูการศึกษาพิเศษร่วมกันคัดกรอง มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งหมด 68 คน เพื่อเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจากการทดสอบการอ่านด้วยแบบทดสอบการอ่านเทียร่า (TERA) พบว่า นักเรียนกลุ่มแรก จะอ่านและเขียนคำในแม่ ก.กา ไม่ได้เลย จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชื่อชุด ก กาพาเพลิน เพื่อใช้สอนกับนักเรียนในกลุ่มนี้ ซึ่งมี 3 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางหรรษา เล่มที่ 2 อักษรสูงสุขสันต์ เล่มที่3 อักษรต่ำจำมั่น ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มไม่สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดได้ จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้นชื่อชุดอ่านสะกดคำจำได้ มี 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางต้องฝึกฝน เล่มที่ 2 มากล้นคำอักษรสูง เล่มที่ 3 ชักจูงอ่านอักษรต่ำ เล่มที่ 4 อ่านสะกดซ้ำเพิ่มสระ เล่มที่ 5 เพิ่มพยัญชนะตัวสะกด เล่มที่ 6 สดใสสระประสม เล่มที่ 7 ชื่นชมการอ่านคำ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน นอกจากครูสกุณาจะใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านฯ ที่ผลิตขึ้นแล้ว ยังใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบกระบวนการสอนในรูปแบบการวิจัยอีกด้วย
นางสกุณา s__12238863 กล่าวว่า จากการใกล้ชิดคลุกคลีกับเด็กพิเศษมากว่า10 ปี พบเด็กพิเศษมีปัญหาคือไม่รู้จักพยัญชนะ ไม่รู้จักสระ จึงทำให้ไม่สามารถประสมคำได้ เป็นปัญหาสำคัญสำหรับ สำหรับการอ่านและการเรียนภาษาไทย ชึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ฉะนั้นในการสอนจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นการฝึกอ่านด้วยการฝึกอ่านแจกลูกในแม่ ก.กาให้ได้ก่อน แล้วจึงสอนอ่านแจกลุกสะคำด้วยตัวสะกด และไปสู่การสอนสระเปลี่ยนรูป ลดรูป ก็จะทำให้เด็กพิเศษสามารถอ่านหนังสือได้ตามศักยภาพของเขาในระดับหนึ่ง ที่สำคัญในการสอนเด็กพิเศษ เรื่องสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าเรียนวันละ 1 ชั่วโมง ใช้ดนตรีและศิลปะสลับกันสอนทุกวัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีสมาธิขึ้น” นางสกุณากล่าวทิ้งท้าย

ความสำเร็จในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

น.ร.สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 66 ปีการศึกษา 2559

 

นายอาดุลย์  พรมแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2560   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 24 รายการแข่งขัน   ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงศักยภาพทางการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในทุกภูมิภาค   ภายใต้แนวคิด “สืบสานศิลปะหัตกรรมไทยเลิศหล้าห้าแผ่นดิน”
การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนในสังกัด  สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง จำนวน  19 รางวัล  เหรียญเงิน จำนวน  2 รางวัล  และเหรียญทองแดง จำนวน  3 รางวัล  ซึ่งในจำนวนนี้ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนธันวาคม 2559-มกราคม 2560

สพป.สตูล เร่งโรงเรียนปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันด้วย Thai School Lunch โดย… กันยา มาศภูมิ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2495 ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญ เติบโต และต่อมาได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปให้กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในตำบล ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบัน ครม.ได้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 จากวันละ 13 บาทต่อคน เป็นวันละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจความเป็นจริงของการค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนานักเรียน 3 ด้าน

This slideshow requires JavaScript.

คือ ด้านทักษะความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งด้านสุขภาพอนามัยได้ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 โรง เร่งปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันที่จัดให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา โดยการให้ความรู้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมนู อาหารกลางวันในโรงเรียน โดยสามารถเลือกและประเมินคุณค่าโภชนาการจากกลุ่มอาหารที่มีให้เลือกมากกว่า 300 รายการ ทั้งคุณค่าของพลังงาน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวัน และได้รับสาร อาหารตรงตามความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารอาหารสำคัญ เช่น ธาตุเหล็กและวิตามินเอ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
หากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ได้นำโปรแกรม Thai School Lunch ไปปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างจริงจัง. อีกทั้งได้นำผลผลิตการเกษตรต่าง ๆในโรงเรียน เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารกลางวัน เชื่อมั่นว่า! นักเรียนของเราจะได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอต่อการเจริญเติบโตอย่างสมวัยแน่นอน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคขาดสารอาหาร จะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน

“หน่อไม้มหัศจรรย์” วิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

….หน่อไม้ เป็นต้นอ่อนของไผ่ที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ จัดเป็นผักชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาทำ อาหารได้ตั้งแต่ต้มจิ้มน้ำพริก ผัด แกงคั่ว แกงส้ม ฯลฯ หรือนำไปดองเพื่อเก็บไว้กินนานๆ ก็สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หน่อไม้จะแทงหน่อออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงที่ฝนตกชุก ทำให้มีปริมาณล้นตลาด จนบางครั้งหาราคาแทบไม่ได้ เลยเกิดคำถามว่า! ทำอย่างไรที่จะเพิ่มมูลค่าแก่หน่อไม้ และสร้างทาง เลือกที่บริโภคได้หลากหลายเมนู?
….โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ได้นำหน่อไม้ซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่อำเภอควนกาหลง มาดำเนินการแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆ ทั้งอาหารคาวและและอาหารหวานกว่า 20 ชนิด สร้างทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลายให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ มีความทันสมัย และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรพื้นบ้าน ภายใต้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ Read the rest of this entry