ความสำเร็จ…ใน… “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษา จชต.”

….

This slideshow requires JavaScript.

จบเกมส์การแข่งขันลงอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมด้วยมิตรภาพอันน่าประทับใจสำหรับการแข่งขันกีฬาโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่นักกีฬาจากหน่วยงานการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ.ยะลา
Read the rest of this entry

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษา ไทย-มาเลเซีย

This slideshow requires JavaScript.

ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมพระวรชายา เสด็จพระราชดำเนินเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเทศไทย กับ กรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะข้าราชการ สพป.สตูล ข้าราชการจากกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส เข้าร่วมในพิธี
Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 51 ประจำเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2558

O-NET ชี้…ต้องเร่งคุณภาพการศึกษา

โอเน็ต ป.6

โอเน็ต ม.3หลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เร่งนำผลการสอบของนักเรียนในสังกัดทั้งหมด วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เพื่อดูว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่ามีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.90 สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.95 และมี 5 กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.73 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือร้อยละ 35.72
… แม้ว่าผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ยังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จะมีกำลังใจที่ร่วมกันเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
…โดย…จิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

ข้อชวนคิด..สอนภาษาอังกฤษแบบ “ครูปราง”

pic ch…ภาษาอังกฤษดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนไทยมาช้านานแล้ว เจอฝรั่งครั้งใดเรามักจะไปไม่ถูกเสียเฉย ๆ ทำได้อยู่อย่างเดียวจนถนัดคือยิ้ม ฝรั่งเลยขนานนามถิ่นไทยงามบ้านเราว่า “สยามเมืองยิ้ม”
มีคำถามในใจอยู่เสมอว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงพูดอังกฤษไม่ได้ และจะมีคำตอบผุดตามมาในใจมากมายเช่นกันว่า…
ก็เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนี่…
เราถูกสอนด้วยวิธีผิด ๆ มานานแล้ว…
เราขาดครูที่รู้ภาษาอังกฤษจริง ๆ …
เราสอนเน้นไวยากรณ์จนเด็กไม่กล้ากระดกลิ้นกลัวออกเสียงผิดและกลัวเพื่อนล้อ…
และเหตุผลอื่นอีกมากมายหลายข้ออ้างแล้วแต่บริบทจะเอื้อ…
Read the rest of this entry

รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ จชต. ประจำปี 2557

Document (2)

1ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คัดเลือกนางรัชนี ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และนางสายใจ ศรียาน ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน อ.ละงู จ.สตูล ให้เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึกและพระราโชวาทจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 71 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
Read the rest of this entry

2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล สอบ O-NET คณิตได้ 100 คะแนนเต็ม

…..16-03-58 11-48-05นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 พบว่าโรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวนถึง 2 คน คือ เด็กชายปุญชรัสมิ์ เขียดสังข์ หรือน้องอัลวี่ อายุ 12 ปี และเด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ หรือน้องเวฟ อายุ 11 ปี นับเป็นเป็นผลงานที่น่าชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง
….จากการสอบถามครูประจำชั้นและผู้เกี่ยวข้องทราบว่านักเรียนทั้ง 2 คน มีเคล็ดลับการเรียนที่เป็นแบบอย่างในการเรียนแก่เด็กทั่วไป คือเมื่อกลับบ้านจะทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปทุกวัน เพื่อทำความเข้าใจยิ่งให้มากยิ่งขึ้น
…..เด็กชายปุญชรัสมิ์หรือน้องอัลวี่ เล่าว่า นอกจากทบทวนวิชาที่เรียนแล้ว คุณแม่ยังเสริมด้วยการหาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และข้อสอบอื่น ๆ มาให้ฝึกทำก่อนนอนทุกคืน ด้านเด็กชายฐปวรรฒ หรือน้องเวฟ หลังจากที่ทบทวนบทเรียนแล้ว คุณพ่ออนุญาตให้เล่นเกมคลายสมอง โดยตนเองจะเลือกเล่มเกมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
…..ด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 เด็กชายปุญชรัสมิ์ จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนเด็กชายฐปวรรฒ จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

งานภาพแห่งความสำเร็จ มหกรรมเสียงเส้นสี เวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงานภาพแห่งความสำเร็จ มหกรรมเสียงเส้นสี เวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มฮาราปันบารู กลุ่มศรีวิชัย โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.สตูล นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนายนิสิต ชายภักดิ์ ผอ.สพป. สตูล ร่วมในพิธี
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จเสียงเส้นสีเวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10 เป็นปีที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 ในการพัฒนา Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558

สอนประวัติศาสตร์อย่างไร?…ให้โดนใจเด็ก

This slideshow requires JavaScript.

ประวัติศาสตร์เป็นเป็นเรื่องว่าด้วยพฤติกรรมหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เป้าหมายของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นการสร้างความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปให้รู้รากเหง้าตัวตนของกลุ่มชนนั้น ๆ เพื่อนำจุดด้อยมาปรับปรุงและนำจุดเด่นมาต่อยอด โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมเป็นฐานในการสร้างสรรค์สังคมใหม่ซึ่งย่อมเป็นสังคมที่มั่นคงกว่าสังคมที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างแน่นอน
… เกาหลีเป็นตัวแบบที่สำคัญประเทศหนึ่งที่สามารถนำภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีในยุคของบรรพบุรุษมาต่อยอดสร้างเป็นละครซีรี่ย์ต่างๆ จนคนไทยติดกันอย่างงอมแงมถึงขนาดจัดทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่ถ่ายทำจริง เกิดเป็นธุรกิจต่อเนื่องขายสินค้ารวมทั้งขายของที่ระลึกที่ผูกติดกับเรื่องราวในละครจนเกิดเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งนับเป็นกลวิธีการหาเงินเข้าประเทศที่แยบยลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนำการค้าโดยแท้
… การเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทย Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.