นักเรียน สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2558

….04-02-2559 15-10-29ปิดฉากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เวทีแห่งการแสดงศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู ระดับประเทศ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
….นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำผลงานอยู่ในลำดับที่ 39 จาก 181 เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยทำผลงานได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน คือ Read the rest of this entry

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ จิ๋วแต่แจ๋ว

…..

This slideshow requires JavaScript.

“มักมีข้อคำถามเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน ว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่” เหตุเพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาขาดแคลนปัจจัยในการบริหารจัดการศึกษาเช่นโรงเรียนปกติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขาดงบประมาณที่คำนวณตามรายหัวของเด็ก ขาดแคลนครูผู้สอนที่ไม่ตรงตามวิชาเอก หรือครูผู้สอนไม่ครบชั้น ขาดสื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการจัดการศึกษา ปัญหาเหล่านี้ล้วนมีผลให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน ยอมที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมืองไกล ๆ แต่มีคุณภาพมากกว่า
…..โรงเรียนบ้านตูแตหรำ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งในท้องที่ Read the rest of this entry

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง นำปราชญ์ชาวบ้านสอนทำขนมพื้นเมือง ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด

This slideshow requires JavaScript.

ชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามและยังมีปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ในท้องถิ่นมากมาย โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในการทำขนมพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ขนมรังต้อ (ดอกจอก) ขนมเทียนใส่มะพร้าว ขนมไข่เต่า ขนมเขาควาย (เขี้ยวหมี) ขนมไข่แลน(ข้าวต้มใบมะพร้าว) ข้าวหลาม เป็นต้น ซึ่งจะนิยมทำรับประทานในเทศกาลสำคัญวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามอย่างเช่น วันฮารีรายอ (อีดิ้ลฟิตรี) และวันอีดิ้ลอัฎฮา
…โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558

นักเรียนอนุบาลสตูล เปิดพื้นที่การเรียนรู้แปลงเปลือกทุเรียนให้มีมูลค่า

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการเรียนการสอนที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักการคิดตั้งโจทย์ปัญหา รู้จักการแสวง หาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการค้นคว้า การทดลอง หรือการวิจัยเล็กๆ ย่อมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างความสุขให้กับเด็กอย่างแท้จริง เช่นที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ที่กลุ่มนักเรียนซึ่งมี ด.ญ.ณัฎฐณิชา ละใบกาเด็น ด.ญ.กุลธิกานต์ เทศนอก และด.ญ.โรสมีณีย์ มาลินี ที่ร่วมกันตั้งโจทย์ปัญหาคิดวิธีการกำจัดเปลือกทุเรียนที่ถูกทิ้งเป็นขยะเน่าเหม็น ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้ตอบโจทย์ด้วยการแปลงร่างเปลือกทุเรียนเป็นถาดเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟผลไม้ที่สวยงาม และแข็งแรง
เด็กๆ เล่าความคิดว่า Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย จ.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

10 ตุลาคม 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัด สพป.สตูล ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การสอบ พร้อมนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งสพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครและดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

IMG_4342เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม สพป.สตูล (ชั้น3) นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งหมด 17 คน เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยพิจารณาเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งมี 7 ราย คือ 1)ผศ.เกสรี ลัดเลีย 2)นายเจน ขวัญทอง 3)นายระเริง รัตนเกสร 4)น.ส.สมสวาท เจริญฤทธิ์ 5)นายสุทธิ สายสุนีย์ 6)นายอรุณ อุมาจิ 7)นายอุมัธ อาเก็ม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเจน ขวัญทอง Read the rest of this entry

สพป.สตูล เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558

IMG_4298เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจัดสอบอย่างชัดเจน และดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558
ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14–20 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน 1449 คน โดยสอบข้อเขียนภาค ก และ ข ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 กำหนดใช้ 2 สนามสอบ Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.