สพป.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา

…..

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา ให้แก่ครูวิชาการในสังกัด จำนวน 161 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ
…..นายกอเฉ็ม กล่าวว่า Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส เสด็จเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาเทคนิคด้านกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย สานสัมพันธ์มิตรประเทศอาเซียน พร้อมทรงทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ/ฟุตบอล ระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมรับเสด็จฯ
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานว่า โครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เกิดขึ้นจาก Read the rest of this entry

ค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยคณะครูที่มีความสามารถด้านกีฬาของจังหวัดสตูล นำนักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและเซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน 13 ปี ไปร่วมเข้าค่ายกีฬาตามโครงการค่ายกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อนักเรียนสตูล-เปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกีฬา SMK Syed Hassan รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
โครงการค่ายกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิสและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากมูลนิธิต่วนกูไฃย์ ปุตตา ในพระอุปถัมภ์ของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล มอบชุดรายาเด็กกำพร้า เพื่อซับน้ำตาในวันอีด

This slideshow requires JavaScript.

… วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีมอบชุดเสื้อผ้ารายอให้แก่นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าและยากจนในโรงเรียนของรัฐทุกอำเภอของจังหวัดสตูล ตามโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 (ปี ฮ.ศ.1436 ) เพื่อให้เด็กกำพร้าได้มีเสื้อผ้ารายอชุดใหม่ไว้สวมใส่เฉลิมฉลองใน “วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ” หรือ “วันออกบวช” อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กอิสลามทั่วไป โดยมีนายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล นายอับดุลเลาะห์ อาเก็ม ประธานสหกรณ์อิบนูอาฟ จำกัด และเสกสรร อ.ขวัญเมือง นักมวยอาชีพชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศ ร่วมในการมอบครั้งนี้ ..สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด เป็นความร่วมมือระหว่าง

Read the rest of this entry

สพป.สตูล จัดค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประจำปี 2558

….

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียนและครูใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล โดยมีครูและนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 500 คน
…สำหรับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ประจำปี ๒๕๕๘ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สำนักงานพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรมระหว่างวันที่ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558

สู้ฝ่าวิกฤติ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อพูดถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยคราวใด ทุกสายตาต่างเพ่งมองไปที่ครูและโรงเรียนจนเรียกได้ว่าเป็นตาเดียวกัน ครูดูจะเป็นจำเลยในระดับต้นๆ ที่โดยข้อหานี้อย่างเต็ม ๆ และปฏิเสธไม่ได้ แต่ถ้าเราลองพิจารณาให้รอบด้านอย่างเป็นธรรมแล้ว ปัจจัยอื่นที่น่าจะเป็นจำเลยร่วมก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน นับตั้งแต่ความไม่ใส่ใจในการเตรียมความพร้อมของครอบครัวก่อนการมีลูก การละเลยในการใฝ่คว้าหาความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ผู้ปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่ต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำจนคิดว่าการอบรมเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องรอง ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสังคมที่เสื่อมโทรมเสียจนถึงขนาดถ้านับจำนวนวัด มัสยิด และโบสถ์เมื่อรวมกันแล้ว ยังน้อยกว่าแหล่งมั่วสุมที่เรียกตัวเองอย่างสวยหรูว่า“สถานบันเทิง” รวมไปถึงการขาดความรับผิดชอบของสื่อในการเสนอข่าวที่ไม่เหมาะสมและผลิตรายการที่ไร้สาระที่กรอกหูและผ่านสายตาเด็กทุกวัน
…เลยมาชวนคิดว่า… Read the rest of this entry

สพป.สตูล นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ ขับเคลื่อนโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 161 โรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีนายศรชัย ชูวิเขียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสตูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามและพบปะกล่าวชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สตูล ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ Read the rest of this entry

โรงเรียนวัดหน้าเมือง..ก้าวที่กล้าของจุรีรัตน์ แคยิหวา

This slideshow requires JavaScript.

….“พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” คำกล่าวนี้คิดว่าคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ และไม่เกินความจริงสำหรับที่โรงเรียนวัดหน้าเมือง ซึ่งในอดีตต้องผจญกับภาวะวิกฤตการศึกษา วิกฤตศรัทธาของชุมชน จนถูกจัด เป็นโรงเรียน I See You (โรงเรียนกลุ่มเฝ้าระวังเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ) และร้ายแรงถึงขั้นเกือบถูกยุบโรงเรียน แต่ก็สามารถพลิกฟื้นเรียกคืนศรัทธากลับมาเป็นโรงเรียนขวัญใจชุมชนบ้านหน้าเมือง ด้วยระยะเวลาเพียงสั้น ๆ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาได้โดดเด่น น่าอยู่ น่าเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) เมื่อเทียบในระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างน่าจับตามอง ด้วยฝีมือของหญิงแกร่ง นักพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับเขตพื้นที่และสังคมอย่างกว้างขวาง ที่ชื่อ… จุรีรัตน์ แคยิหวา
….เมื่อปี 2552 โรงเรียนวัดหน้าเมือง ประสบภาวะวิกฤตอย่างหนัก ผู้บริหารโรงเรียนยื่นเกษียณ อายุก่อนกำหนด ครูผู้สอนมี 4 คน ทำการสอนได้เพียง 2 คน ส่วนอีก 2 คน มีปัญหาเจ็บป่วยร้ายแรง ทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองเกิดวิกฤตศรัทธาต่อโรงเรียนทยอยย้ายลูกหลานไปเรียนที่อื่น นักเรียนลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียง 66 คน ถึงขั้นจะถูกยุบโรงเรียนกันเลยทีเดียว
….ก้าวแรกที่ย่างสู่การพัฒนา..?
….นางจุรีรัตน์ แคยิหวา เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ก้าวแรกที่ย่างเข้ามาในรั้วโรงเรียนภาพที่เห็น Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.