รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ จชต. ประจำปี 2557

Document (2)

1ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คัดเลือกนางรัชนี ทองเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง จ.สตูล และนางสายใจ ศรียาน ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน อ.ละงู จ.สตูล ให้เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เข็มที่ระลึกและพระราโชวาทจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 71 คน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส
Read the rest of this entry

2 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล สอบ O-NET คณิตได้ 100 คะแนนเต็ม

…..16-03-58 11-48-05นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 พบว่าโรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สามารถทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวนถึง 2 คน คือ เด็กชายปุญชรัสมิ์ เขียดสังข์ หรือน้องอัลวี่ อายุ 12 ปี และเด็กชายฐปวรรฒ หมื่นสุวรรณ หรือน้องเวฟ อายุ 11 ปี นับเป็นเป็นผลงานที่น่าชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นอย่างยิ่ง
….จากการสอบถามครูประจำชั้นและผู้เกี่ยวข้องทราบว่านักเรียนทั้ง 2 คน มีเคล็ดลับการเรียนที่เป็นแบบอย่างในการเรียนแก่เด็กทั่วไป คือเมื่อกลับบ้านจะทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปทุกวัน เพื่อทำความเข้าใจยิ่งให้มากยิ่งขึ้น
…..เด็กชายปุญชรัสมิ์หรือน้องอัลวี่ เล่าว่า นอกจากทบทวนวิชาที่เรียนแล้ว คุณแม่ยังเสริมด้วยการหาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และข้อสอบอื่น ๆ มาให้ฝึกทำก่อนนอนทุกคืน ด้านเด็กชายฐปวรรฒ หรือน้องเวฟ หลังจากที่ทบทวนบทเรียนแล้ว คุณพ่ออนุญาตให้เล่นเกมคลายสมอง โดยตนเองจะเลือกเล่มเกมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
…..ด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 เด็กชายปุญชรัสมิ์ จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนเด็กชายฐปวรรฒ จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

งานภาพแห่งความสำเร็จ มหกรรมเสียงเส้นสี เวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงานภาพแห่งความสำเร็จ มหกรรมเสียงเส้นสี เวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มฮาราปันบารู กลุ่มศรีวิชัย โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.สตูล นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนายนิสิต ชายภักดิ์ ผอ.สพป. สตูล ร่วมในพิธี
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จเสียงเส้นสีเวทีไทยรัฐ ครั้งที่ 10 เป็นปีที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 ในการพัฒนา Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558

สอนประวัติศาสตร์อย่างไร?…ให้โดนใจเด็ก

This slideshow requires JavaScript.

ประวัติศาสตร์เป็นเป็นเรื่องว่าด้วยพฤติกรรมหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เป้าหมายของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จึงเป็นการสร้างความเข้าใจความเป็นมาเป็นไปให้รู้รากเหง้าตัวตนของกลุ่มชนนั้น ๆ เพื่อนำจุดด้อยมาปรับปรุงและนำจุดเด่นมาต่อยอด โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมเป็นฐานในการสร้างสรรค์สังคมใหม่ซึ่งย่อมเป็นสังคมที่มั่นคงกว่าสังคมที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างแน่นอน
… เกาหลีเป็นตัวแบบที่สำคัญประเทศหนึ่งที่สามารถนำภูมิปัญญาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีในยุคของบรรพบุรุษมาต่อยอดสร้างเป็นละครซีรี่ย์ต่างๆ จนคนไทยติดกันอย่างงอมแงมถึงขนาดจัดทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่ถ่ายทำจริง เกิดเป็นธุรกิจต่อเนื่องขายสินค้ารวมทั้งขายของที่ระลึกที่ผูกติดกับเรื่องราวในละครจนเกิดเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งนับเป็นกลวิธีการหาเงินเข้าประเทศที่แยบยลโดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนำการค้าโดยแท้
… การเรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กไทย Read the rest of this entry

“ครูดีในดวงใจ ผู้นำ Animationจัดการเรียนรู้ ICT เชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียน

This slideshow requires JavaScript.

“ครูต้องแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ” เป็นอุดมการณ์อันมุ่งมั่นในการทำงานอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม ของครูยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครู ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผู้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นเจ้าของนวัตกรรมชื่อผลงาน “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จากสำนักงานคุรุสภา เมื่อปี 2556
…นวัตกรรม “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) ของ“ครูยาวาเรี๊ยะ” Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 49 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนชีวิต…ผลผลิตแห่งความพอเพียง

>>>

This slideshow requires JavaScript.

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ถูกนำเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน คือ ปลูกฝัง อบรม ให้เด็กรู้จักความพอเพียง ให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยครูให้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน Read the rest of this entry

ปั้นดินน้ำมันกับครูต๋อย

โดย..อาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

This slideshow requires JavaScript.

“ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ” เป็นคำกล่าวที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะหยิบมาเล่าในให้ฟังในวันนี้ และสอดคล้องกับสภาวะวิกฤติทางการศึกษาไทยที่พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ขาดความคิดสร้างสรรค์ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะเราละเลยเด็กในช่วงปฐมวัยก็เป็นได้ ซึ่งองค์การนาซาได้ศึกษาพบว่าเด็กในวัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับร้อยละ 98 และพบว่าในผู้ใหญ่ความคิดสร้างสรรค์จะลดลงเรื่อย ๆ ในลักษณะสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้น จะลดลงเหลือแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น!!!
>>>ครูนุชนาถ อับดุลลาห์ หรือ“ครูต๋อย” เป็นผู้ที่ตอบโจทย์ที่กล่าวข้างต้นได้ดีที่สุด
>>>“ครูต๋อย” เล่าว่า Read the rest of this entry

จ๊ะจ๋า” หนึ่งในความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า

This slideshow requires JavaScript.

จากกรณีกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีการกล่าวชื่นชมและยกย่องความดีของ ด.ญ.กนกวรรณ สุวรรณ หรือ “น้องจ๊ะจ๋า” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ที่ช่วยแม่ซึ่งเป็นลูกจ้างกวาดขยะสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล กวาดขยะบนถนนยาตราสวัสดี ตั้งแต่สามแยกไฟแดง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ไปจนถึงถนนปานชูรำลึก (หลังเรือนจำจังหวัดสตูล) ตั้งแต่เวลา 04:00 น. จนถึง 6 โมงกว่า ๆ เป็นประจำทุกวัน
คิดว่ามีหลายคนคงจะอยากจะทราบว่า “น้องจ๊ะจ๋า” Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.