Category Archives: ข่าว สพป.สตูล

สพป.สตูล นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ ขับเคลื่อนโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 161 โรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีนายศรชัย ชูวิเขียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสตูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามและพบปะกล่าวชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สตูล ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ Read the rest of this entry

ความสำเร็จ…ใน… “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษา จชต.”

….

This slideshow requires JavaScript.

จบเกมส์การแข่งขันลงอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมด้วยมิตรภาพอันน่าประทับใจสำหรับการแข่งขันกีฬาโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่นักกีฬาจากหน่วยงานการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ.ยะลา
Read the rest of this entry

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษา ไทย-มาเลเซีย

This slideshow requires JavaScript.

ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมพระวรชายา เสด็จพระราชดำเนินเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเทศไทย กับ กรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะข้าราชการ สพป.สตูล ข้าราชการจากกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส เข้าร่วมในพิธี
Read the rest of this entry

O-NET ชี้…ต้องเร่งคุณภาพการศึกษา

โอเน็ต ป.6

โอเน็ต ม.3หลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เร่งนำผลการสอบของนักเรียนในสังกัดทั้งหมด วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เพื่อดูว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่ามีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.90 สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.95 และมี 5 กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.73 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือร้อยละ 35.72
… แม้ว่าผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ยังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จะมีกำลังใจที่ร่วมกันเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
…โดย…จิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558

บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_3917วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 135,000 บาท (ทุนต่อเนื่องปี 2556-2558) โดยมีนายอนุรักษ์ เพิ่มศรี ผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล และนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมมอบทุนดังกล่าว
มูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ดำเนินการมอบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล พบเพื่อนครู

สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 กีฬาสื่อแห่งมิตรภาพ จชต.

>>>

This slideshow requires JavaScript.

ปิดฉากลงไปแล้วพร้อมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขกันถ้วนหน้า สำหรับกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพฐ.คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อสานฝันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกีฬาเป็นสื่อพัฒนาศักยภาพร่างกาย จิตใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
>>>ปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 ในกีฬา 4 ชนิด คือ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปัคตะกร้อชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี (ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา) โดยมีหน่วยกีฬาร่วมแข่งขัน 19 หน่วย คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 11 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2 เขต กลุ่มการศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ภาคใต้ และสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด
>>>การแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในสนามแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะเห็นภาพของนักกีฬา โค้ช Read the rest of this entry

สพป.สตูล หนุนนักเรียนขยายโอกาสเรียนต่อสายอาชีพ

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สพป.สตูล สนับสนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรง นำนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการแนะแนวอาชีพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในงานแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ สนองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างกำลังคนระดับฝีมือสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
>>> Read the rest of this entry

มูลนิธิบิ๊กซีมอบทุนการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_0106เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และนางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ร่วมมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2556 รวม 50 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
>>>นางสาวสุรัสวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล กล่าวว่า Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.