Category Archives: ข่าว สพป.สตูล

สพป.สตูล จับมือสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส จัดอบรมภาษามลายูแก่ครู จ.สตูล

 

….นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมกับสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการอบรมภาษามลายูขั้นพื้นฐานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซึ่งมีความสนใจและอยู่ในพื้นที่เกาะที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูอย่างกว้างขวางให้ครูและบุคลากรในสำนักงาน สามารถใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานการศึกษาประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
….โดยการอบรมฯสถาบันฝึกหัดครูมาเลเซีย วิทยาเขตเปอร์ลิสได้ส่งคณาจารย์ของสถาบันฯ จำนวน 9 คน เดินทางมาอบรมภาษามลายูพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อาทิ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559

นักเรียน สพป.สตูล คว้า 2 เหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี 2558

….04-02-2559 15-10-29ปิดฉากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เวทีแห่งการแสดงศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ครู ระดับประเทศ ในด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฎศิลป์ ศิลปะ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559
….นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทำผลงานอยู่ในลำดับที่ 39 จาก 181 เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยทำผลงานได้ 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ จำนวน 2 รายการแข่งขัน คือ Read the rest of this entry

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย จ.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

10 ตุลาคม 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 สังกัด สพป.สตูล ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์การสอบ พร้อมนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งสพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครและดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯ ข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

IMG_4342เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม สพป.สตูล (ชั้น3) นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งหมด 17 คน เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยพิจารณาเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งมี 7 ราย คือ 1)ผศ.เกสรี ลัดเลีย 2)นายเจน ขวัญทอง 3)นายระเริง รัตนเกสร 4)น.ส.สมสวาท เจริญฤทธิ์ 5)นายสุทธิ สายสุนีย์ 6)นายอรุณ อุมาจิ 7)นายอุมัธ อาเก็ม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเจน ขวัญทอง Read the rest of this entry

สพป.สตูล เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558

IMG_4298เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจัดสอบอย่างชัดเจน และดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558
ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14–20 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน 1449 คน โดยสอบข้อเขียนภาค ก และ ข ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 กำหนดใช้ 2 สนามสอบ Read the rest of this entry

ผอ.สพป.สตูล ยันสอบครูผู้ช่วยโปร่งใส ไร้ทุจริต

DSC00014นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า ตามที่ สพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกละ 1 ตำแหน่งคือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครสอบทั้งหมด 1450 คน กลุ่มวิชาที่มีผู้มาสมัครมากที่สุด คือ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ประสบผลสำเร็จในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ 58 เวทีใหญ่วิชาการ น.ร.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประสบความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมวิชาการขังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ประจำปี 2558 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โดยมีโรงเรียนในจังหวัดสตูลทุกสังกัด สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ นาฎศิลป์ จำนวนกว่า 200 รายการแข่งขัน อาทิ สังกัด สพป.สตูล สังกัด อปท. สังกัดเอกชน สำนักงานการศึกษาพิเศษ และ ร.ร.ตชด. พร้อมทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจแก่บุตรหลานเป็นจำนวนมาก
นายนิสิต กล่าวต่อว่า Read the rest of this entry

สพป.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา

…..

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา ให้แก่ครูวิชาการในสังกัด จำนวน 161 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ
…..นายกอเฉ็ม กล่าวว่า Read the rest of this entry

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส เสด็จเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาเทคนิคด้านกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย สานสัมพันธ์มิตรประเทศอาเซียน พร้อมทรงทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ/ฟุตบอล ระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมรับเสด็จฯ
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานว่า โครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เกิดขึ้นจาก Read the rest of this entry