Category Archives: ข่าว สพป.สตูล

สพป.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา

…..

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา ให้แก่ครูวิชาการในสังกัด จำนวน 161 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ
…..นายกอเฉ็ม กล่าวว่า Read the rest of this entry

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส เสด็จเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพัฒนาเทคนิคด้านกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย สานสัมพันธ์มิตรประเทศอาเซียน พร้อมทรงทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ/ฟุตบอล ระหว่างนักเรียนไทย-มาเลเซีย ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมรับเสด็จฯ
นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานว่า โครงการค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส เกิดขึ้นจาก Read the rest of this entry

ค่ายกีฬานักเรียนสตูล-เปอร์ลิส

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยคณะครูที่มีความสามารถด้านกีฬาของจังหวัดสตูล นำนักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลและเซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน 13 ปี ไปร่วมเข้าค่ายกีฬาตามโครงการค่ายกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อนักเรียนสตูล-เปอร์ลิส ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนกีฬา SMK Syed Hassan รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
โครงการค่ายกีฬาฟุตบอลและเซปัคตะกร้อในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิสและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากมูลนิธิต่วนกูไฃย์ ปุตตา ในพระอุปถัมภ์ของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ Read the rest of this entry

สพป.สตูล ร่วมกับสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล มอบชุดรายาเด็กกำพร้า เพื่อซับน้ำตาในวันอีด

This slideshow requires JavaScript.

… วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีมอบชุดเสื้อผ้ารายอให้แก่นักเรียนมุสลิมที่กำพร้าและยากจนในโรงเรียนของรัฐทุกอำเภอของจังหวัดสตูล ตามโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้า ซับน้ำตาในวันอีด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 (ปี ฮ.ศ.1436 ) เพื่อให้เด็กกำพร้าได้มีเสื้อผ้ารายอชุดใหม่ไว้สวมใส่เฉลิมฉลองใน “วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ” หรือ “วันออกบวช” อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับเด็กอิสลามทั่วไป โดยมีนายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูล นายอับดุลเลาะห์ อาเก็ม ประธานสหกรณ์อิบนูอาฟ จำกัด และเสกสรร อ.ขวัญเมือง นักมวยอาชีพชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศ ร่วมในการมอบครั้งนี้ ..สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีด เป็นความร่วมมือระหว่าง

Read the rest of this entry

สพป.สตูล นำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจรติ ขับเคลื่อนโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จังหวัดสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 161 โรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีนายศรชัย ชูวิเขียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสตูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามและพบปะกล่าวชื่นชมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สตูล ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ Read the rest of this entry

ความสำเร็จ…ใน… “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษา จชต.”

….

This slideshow requires JavaScript.

จบเกมส์การแข่งขันลงอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมด้วยมิตรภาพอันน่าประทับใจสำหรับการแข่งขันกีฬาโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่นักกีฬาจากหน่วยงานการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ.ยะลา
Read the rest of this entry

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษา ไทย-มาเลเซีย

This slideshow requires JavaScript.

ตวนกู ไซย์ ไฟซุดเด็น ปุตรา อิบนี ตวนกู ไซย์ ศิลายุดเด็น จามาลุดลัยล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมพระวรชายา เสด็จพระราชดำเนินเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประเทศไทย กับ กรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณะข้าราชการ สพป.สตูล ข้าราชการจากกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส เข้าร่วมในพิธี
Read the rest of this entry

O-NET ชี้…ต้องเร่งคุณภาพการศึกษา

โอเน็ต ป.6

โอเน็ต ม.3หลังจากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เร่งนำผลการสอบของนักเรียนในสังกัดทั้งหมด วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 เพื่อดูว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่ามีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.90 สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 1.95 และมี 5 กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์สรุปรวม 8 กลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.73 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือร้อยละ 35.72
… แม้ว่าผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 ยังต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษา จะมีกำลังใจที่ร่วมกันเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
…โดย…จิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

สาร สพป.สตูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 50 ประจำเดือนธันวาคม 2557-มกราคม 2558

บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

IMG_3917วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 135,000 บาท (ทุนต่อเนื่องปี 2556-2558) โดยมีนายอนุรักษ์ เพิ่มศรี ผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล และนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมมอบทุนดังกล่าว
มูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ดำเนินการมอบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.