นักเรียนอนุบาลสตูล เปิดพื้นที่การเรียนรู้แปลงเปลือกทุเรียนให้มีมูลค่า

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการเรียนการสอนที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้รู้จักการคิดตั้งโจทย์ปัญหา รู้จักการแสวง หาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการค้นคว้า การทดลอง หรือการวิจัยเล็กๆ ย่อมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างความสุขให้กับเด็กอย่างแท้จริง เช่นที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ที่กลุ่มนักเรียนซึ่งมี ด.ญ.ณัฎฐณิชา ละใบกาเด็น ด.ญ.กุลธิกานต์ เทศนอก และด.ญ.โรสมีณีย์ มาลินี ที่ร่วมกันตั้งโจทย์ปัญหาคิดวิธีการกำจัดเปลือกทุเรียนที่ถูกทิ้งเป็นขยะเน่าเหม็น ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้ตอบโจทย์ด้วยการแปลงร่างเปลือกทุเรียนเป็นถาดเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟผลไม้ที่สวยงาม และแข็งแรง
เด็กๆ เล่าความคิดว่าจังหวัดสตูลพอถึงฤดูทุเรียนซึ่งอยู่ในช่วงหน้าฝน ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน เมื่อคนบริโภคเนื้อทุเรียนเสร็จแล้ว จะมีเปลือกทุเรียนถูกทิ้งจนล้นถังขยะมากมายกลายเป็นขยะที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งไปทั่วชุมชน จึงเกิดความคิดว่าเปลือกทุเรียนที่มีหนามแหลม ๆ เหล่านี้ น่าจะนำกลับมาทำประโยชน์ได้มากกว่าที่จะถูกทิ้งเป็นขยะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเกิดเป็นมลพิษในชุมชนที่อาศัย
เมื่อความคิดตกผลึก จึงนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ นำเปลือกทุเรียนมาเพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็นถาดสวยหรูสำหรับใช้เสิร์ฟน้ำ หรือเสิร์ฟผลไม้ โดยช่วยกันค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชน ในเรื่องคุณสมบัติของเปลือกทุเรียน วัตถุประสาน งานปั้น งานขึ้นรูป ฯลฯ โดยมีคุณครูฉวีวรรณ ฮะอุรา และคุณครูสุนทรี โกวิทพิทยาการ เป็นที่ปรึกษา
ส่วนกระบวนการแปลงเปลือกทุเรียน จะเริ่มจากตัดหนามออก แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อปั่นให้ละเอียด ถ้าอยากให้ได้สีสันสวยงามก็จะผสมสีสันต่างๆ ลงไป จากนั้นนำไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำมานวดกับกาวให้เกาะเป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำไปกดลงถาดแม่พิมพ์รูปทรงต่าง ๆ ที่เตรียมไว้เสริมด้วยโครงลวดตาข่าย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทจนแข็งกลายเป็นถาดสวย ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เด็กๆ เล่าต่อว่า กว่าจะแปลงร่างเปลือกทุเรียนจนประสบผลสำเร็จนั้น ได้ศึกษาทดลองและ ตั้งสมมุติฐานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละครั้งทำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย เช่น เปลือกทุเรียนปั่นตากแห้งผสมกาวจะเกาะติดกันดีกว่าเปลือกทุเรียนสด เบ้าที่เสริมโครงลวดตาข่ายจะแข็งแรงกว่าเบ้าที่ไม่เสริมโครงลวดตาข่าย รูปทรงถาดขนาด 20×27 เซนติเมตร มีความแข็งแรงสามารถวางถุงทรายได้ 5 กิโลกรัม หรือวางแก้วใส่น้ำได้ 4 แก้ว
นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวว่า “โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดการเรียนการสอนที่เน้นเปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผลจากการเรียนรู้นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์มานำเสนอบนเวทีสาธารณะอย่างมากมาย ซึ่งตนเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้จะสามารถตอบสนองนโยบายสำคัญ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้เป็นอย่างดี”
ไม่มีบทเรียน หรือการเรียนรู้ใดๆ ที่จะสำคัญไปกว่า การเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 01/12/2015, in ข่าวกิจกรรมนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: