สพป.สตูล ประชุมเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

IMG_4342เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุม สพป.สตูล (ชั้น3) นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ทั้งหมด 17 คน เพื่อดำเนินการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยพิจารณาเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งมี 7 ราย คือ 1)ผศ.เกสรี ลัดเลีย 2)นายเจน ขวัญทอง 3)นายระเริง รัตนเกสร 4)น.ส.สมสวาท เจริญฤทธิ์ 5)นายสุทธิ สายสุนีย์ 6)นายอรุณ อุมาจิ 7)นายอุมัธ อาเก็ม
ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเจน ขวัญทอง เป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อนำคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์การศึกษา จ.สตูล ต่อไป
ภายหลังจากการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ นายเจน ขวัญทอง ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็นความต้องการพัฒนาการศึกษา กับ สพป.สตูล ซึ่งมี 1)เร่งพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารให้แก่เด็ก เช่น ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และผู้บริหารโรงเรียน ครู ในโรงเรียนชายแดน ก็ควรจะพูดภาษามลายูและอังกฤษได้ด้วย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2)ควรมีนโยบายปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ครูไปจนถึงนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ต้องมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะที่ดูแลสังคม 3)เด็กในจังหวัดสตูลทุกคน ควรได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล เพื่อให้เกิดความรักในถิ่นที่อยู่อาศัย 4)ควรจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล เช่น มัคคุเทศก์ 5)ควรออกแบบการศึกษาจ.สตูล ใหม่ ค้นหาอุปสรรคของการศึกษา จ.สตูล หาสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ O-net ต่ำ เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 09/10/2015, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: