โรงเรียนบ้านควน สอนภาษารูมี เพิ่มศักยภาพภาษาให้นักเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

IMG_2759

IMG_2718“คิดพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางภาษาให้แก่นักเรียน และเพิ่มโอกาสการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยนำจุดแข็งที่นักเรียนพูดภาษามลายูถิ่นได้พัฒนาต่อยอดเป็นภาษามลายูรูมี ที่นิยมใช้สื่อสารกันในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และอื่น ๆ ในทวีปบเอเชีย” เป็นแนวคิดที่นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน นำมาใช้จัดสอนภาษารูมีให้นักเรียนในโรงเรียน
นายอดุลย์ เลิศอริยะพงษ์กุล เล่าความเป็นมาว่า โรงเรียนบ้านควนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่นควบคู่กับการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน เป็นอัตลักษณ์ทางด้านภาษาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ทำให้นักเรียนที่นี่ สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
จากจุดแข็งด้านภาษามลายูถิ่นที่เป็นบริบทของชุมชนบ้านควน ได้คิดพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางภาษาให้แก่นักเรียนและเพิ่มโอกาสการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นำจุดแข็งที่นักเรียนพูดภาษามลายูถิ่นได้ พัฒนาต่อยอดเป็นภาษามลายูรูมี (ตัวอักษรโรมัน ที่ใช้เขียนภาษามลายู) ภาษาที่นิยมใช้สื่อสารกันในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปบเอเชีย โดยจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น บรรจุในชั่วโมงภาษาสู่อาเซียน จำนวน 40 ชั่วโมง จัดสอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 มีโครงการหลักสูตร 7 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 40 ชั่วโมง ในเรื่อง 1. ตัวอักษร สระ และการสะกดคำ 2. การทักทาย แนะนำตนเอง ขอบคุณ กล่าวลา 3. คำ กลุ่มคำ และความหมาย 4. การแสดงความรู้สึก 5. ประโยค ข้อความ (เกี่ยวกับตนเอง บุคคล สัตว์ และอื่น ๆ) 6.การพูดสนทนา เนื้อเรื่องต่าง ๆ 7. การจัดทำหนังสือเล่มเล็กและนิทานหน้าเดียว โดยมีเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยากรภายนอก เข้ามาช่วยสอนร่วมกับครูในโรงเรียน
ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนบ้านควน สามารถใช้ภาษามลายู(รูมี)พูดคุยโต้ตอบสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่สามารถเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติกำปงซาลาง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โรงเรียนคู่แฝดได้อย่างกลมกลืน ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันแต่อย่างใด นับเป็นความสำเร็จของการนำจุดแข็งด้านภาษามาใช้เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อันใกล้นี้

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 05/10/2015, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: