สพป.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา

…..

This slideshow requires JavaScript.

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสู่สถานศึกษา ให้แก่ครูวิชาการในสังกัด จำนวน 161 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปขยายผลสู่การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความสามารถเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ
…..นายกอเฉ็ม กล่าวว่าครูวิชาการเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการนำความรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปขยายผลสู่ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะที่สามารถปรับตัวและรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภฺมิอากาศ ที่ปัจจุบันที่มีความรุนแรงขึ้น ทั้งขณะเกิดและหลังเกิด อย่างไม่ตระหนกและตื่นตัว สามารถนำขยายผลบอกเล่าไปสู่ครอบครัว ชุมชน เพื่อความพร้อมในการรับมือหรือปรับตัว ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุด
…..ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การอบรมครูวิชาการเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรสู่การขยายผลในโรงเรียน ภายใต้การสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล และทีมศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ดำเนินการในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อการวางแผนรับมือรวมถึงการขอสนับสนุนงบประมาณกรณีเกิดภัยพิบัติ ดำเนินการในวันที่ 24 สิงหาคม 2558

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 24/08/2015, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: