โรงเรียนวัดหน้าเมือง..ก้าวที่กล้าของจุรีรัตน์ แคยิหวา

This slideshow requires JavaScript.

….“พลิกวิกฤตเป็นโอกาส” คำกล่าวนี้คิดว่าคงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ และไม่เกินความจริงสำหรับที่โรงเรียนวัดหน้าเมือง ซึ่งในอดีตต้องผจญกับภาวะวิกฤตการศึกษา วิกฤตศรัทธาของชุมชน จนถูกจัด เป็นโรงเรียน I See You (โรงเรียนกลุ่มเฝ้าระวังเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ) และร้ายแรงถึงขั้นเกือบถูกยุบโรงเรียน แต่ก็สามารถพลิกฟื้นเรียกคืนศรัทธากลับมาเป็นโรงเรียนขวัญใจชุมชนบ้านหน้าเมือง ด้วยระยะเวลาเพียงสั้น ๆ เป็นโรงเรียนที่พัฒนาได้โดดเด่น น่าอยู่ น่าเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) เมื่อเทียบในระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างน่าจับตามอง ด้วยฝีมือของหญิงแกร่ง นักพัฒนาเป็นที่ยอมรับในระดับเขตพื้นที่และสังคมอย่างกว้างขวาง ที่ชื่อ… จุรีรัตน์ แคยิหวา
….เมื่อปี 2552 โรงเรียนวัดหน้าเมือง ประสบภาวะวิกฤตอย่างหนัก ผู้บริหารโรงเรียนยื่นเกษียณ อายุก่อนกำหนด ครูผู้สอนมี 4 คน ทำการสอนได้เพียง 2 คน ส่วนอีก 2 คน มีปัญหาเจ็บป่วยร้ายแรง ทำให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองเกิดวิกฤตศรัทธาต่อโรงเรียนทยอยย้ายลูกหลานไปเรียนที่อื่น นักเรียนลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือเพียง 66 คน ถึงขั้นจะถูกยุบโรงเรียนกันเลยทีเดียว
….ก้าวแรกที่ย่างสู่การพัฒนา..?
….นางจุรีรัตน์ แคยิหวา เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเมือง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ก้าวแรกที่ย่างเข้ามาในรั้วโรงเรียนภาพที่เห็นคือ สภาพอาคารเรียนเก่า ๆ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการไม่ได้รับการตกแต่งให้น่าเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียนดูรกตา บรรยากาศการเรียนเงียบเหงา ซบเซา ไม่สดชื่น
….การพัฒนาจึงเริ่มต้นขึ้นโดยได้ศึกษาบริบทและวางแผนพัฒนาท่ามกลางความขาดแคลนกำลังคน กำลังทรัพย์ ใช้เวลาช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ชักชวนครู ภารโรง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ลงมือพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ควบคู่กับพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ฯลฯ ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
….ซึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่มาช่วยพลิกโฉมโรงเรียน คือ นายสมพงษ์ รัตนประพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธงชัย สังข์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหน้าเมือง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้รับประสานความช่วยเหลือจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เรือนจำจังหวัดสตูล และวิทยาลัยเทคนิคสตูล เข้ามาพัฒนาสภาพแวดล้อมและให้ความรู้นักเรียน อาทิ จัดทำฐานออกกำลังกาย ฝึกระเบียบแถว ให้ความรู้โทษภัยยาเสพติด ฯลฯ ผู้ปกครองเริ่มเห็นโรงเรียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ
….ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง…?
….ปัจจุบันโรงเรียนวัดหน้าเมือง ถือว่ามีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา มีแหล่งเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ BBL บูรณาการกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ปีการศึกษา 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test:NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นอันดับ 1 ในเครือข่ายสถานศึกษาเมืองสตูล 1 และอยู่ในลำดับที่ 13 ของโรงเรียนใน สพป.สตูล ทั้งหมด 161 โรง
….ชุมชนบ้านหน้าเมืองเริ่มเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 99 คน ครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ล่าสุดเดินหน้าขับเคลื่อนความพร้อมสู่ความเป็นสากลรองรับประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยลงนามความร่วมมือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน SK Long Boh และโรงเรียน SK Dato Ahmat Musa รัฐเปอร์สิส ประเทศมาเลเซีย
….ทิศทางโรงเรียนวัดหน้าเมืองในอนาคต..?
….ตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเมืองต้องมีคุณภาพ อ่านเขียนได้คล่อง สามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา คือ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนกำลังสร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอีก อาทิ ปลูกผักปลอดสารพิษ ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง เพาะเห็ด เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน พร้อมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ปลอดภัยมีคุณภาพ
….ความมุ่งหวังสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนวัดหน้าเมือง ที่แม้จะยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก็ต้องการให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนในฝันใกล้บ้านของชาวบ้านหน้าเมือง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 08/06/2015, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: