รมว.ศธ มอบรางวัลโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 แก่ข้าราชการสังกัด สพป.สตูล

>>>20140514_163030เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 จำนวน 550 ราย โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สตูล ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานดังกล่าว จำนวน 2 ราย คือ 1.นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน รับโล่รางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 2.นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557
>>>สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันและยาเสพติด ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา และเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาคุณภาพ โดยมี “กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่” คือ สถานศึกษา 1)ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทในพื้นที่ 2)ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน 3)ต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ ได้แก่ ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือ และบริหารจัดการ 4)ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 5)ไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด และไม่ผลักปัญหา 6)ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนตามปกติ

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 23/05/2014, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: