ครูโรงเรียนบ้านเกตรี รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2556

>>>IMG_6635วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล จ.สตูล นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบรางวัล”หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจำปี 2556 ให้แก่นางสุดใจ บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านเกตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนมกราคม 2557
>>>นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่าง ๆ และครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิฯ ที่เป็นผู้เอาใจใส่ปฏิบัติภาระหน้าที่เกี่ยวกับติดตามดูแลเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
>>>สำหรับจังหวัดสตูล มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ได้พิจารณาให้ นางสุดใจ บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านเกตรี ที่ทำงานอุทิศเวลาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินของเด็ก ที่รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 07/02/2014, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: