ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 120 ดึงชุมชนร่วมพัฒนาการศึกษา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชุมชนรอบโรงเรียน ได้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ
>>>โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในทุกๆ กิจกรรมการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นทำขนมในงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่สร้างทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาประโยชน์จากที่ดินโรงเรียน เพื่อนำรายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ
>>>นายนิพนธ์ มาสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ระดมความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ร่วมวางแผนบริหารจัดการที่ดินโรงเรียน จำนวน 50 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา โดยแบ่งพื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพื้นที่ดำเนินการจัดหารายได้เพื่อการศึกษา ซึ่งได้ปลูกปาล์มน้ำมัน 10 ไร่ ปลูกยางพารา 20 ไร่ ปลูกพืชสวนผสม เช่น มะพร้าวน้ำหอม 76 ต้น หมาก 50 ต้น มังคุด 10 ต้น ต้นกะพ้อ 10 ต้น ไผ่หวาน 10 ต้น และพืชสวนอื่น ๆ แซมอย่างเป็นระเบียบสวยงาม สร้างความร่มรื่นแก่ในโรงเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนทางด้านวิชาชีพ/วิชาการที่ดีแก่นักเรียน
>>>นอกจากการนี้ พื้นที่หลังโรงเรียนยังได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 10 x 20 เมตร มีปลานิลจำนวน 1,000 ตัว ซึ่งนอกจากจะจัดจำหน่ายแล้ว ยังใช้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอีกด้วย
>>>ล่าสุดโรงเรียนได้สร้างสวนสมุนไพรในท่อบ่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน ที่นอกเหนือจากแหล่งเรียนรู้จากพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่โรงเรียนโดยปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ กว่า 20 ชนิด เช่น ตะไคร้หอม บอระเพ็ด พริกไทย ว่านห่างจระเข้ เป็นต้น
>>>นายชรินทร์ โกฏิแสง ครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 กล่าวว่า จากการที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดหาประโยชน์ในที่ดินโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีรายได้ที่คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมอบให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท สำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมการศึกษาเพิ่มเติมที่มีคุณภาพแก่บุตรหลานในชุมชน ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 196 คน และมีอัตราการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 100 % เลยทีเดียว

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 27/01/2014, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: