จ.สตูล ประเมินเลือกสถานศึกษาสีขาวดีเด่น

This slideshow requires JavaScript.

>>>คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล เสนอชื่อ 3 สถานศึกษาสีขาวดีเด่น เข้ารับโล่และธงสถานศึกษาสีขาว จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
>>>เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
>>>กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องร่วมแรงร่วมใจดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด มีความเข้มแข็งต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป โดยสถานศึกษาสีขาวฯ ต้องดำเนินการ 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่ออก
>>>ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ.สตูล ได้พิจารณาเห็นชอบสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์สถานศึกษาสีขาวฯในระดับดีเด่นจำนวน 3 แห่ง คือ ร.ร.บ้านท่าแพ สังกัด สพป.สตูล ร.ร.กำแพงวิทยา สังกัด สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล)และวิทยาลัยเทคนิคสตูล สังกัด สอศ. เสนอต่อศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศพส.ศธ)เข้ารับโล่และธงโครงการสถานศึกษาสีขาว จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 08/01/2014, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: