สพป.สตูล ประกวด Best Practice ร.ร.คุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท จ.สตูล สพป.สตูล ได้จัดประกวด Best Practice ผลงานนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอ ซึ่งมี 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ โรงเรียนบ้านตะโละใส โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า โรงเรียนบ้านควนสตอ และโรงเรียนอนุบาลมะนัง
>>>ทั้งนี้ โรงเรียนเหล่านี้จะได้รับงบประมาณจากสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกเหนือจากงบประมาณปกติ เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การจัดการศึกษาสู่อาชีพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
>>>นายจักรพงษ์ กล่าวต่อว่า การจัดประกวด Best Practice เป็นส่วนหนึ่งของการของการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีรางวัลเป็นเงินสดและเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
>>>สำหรับ Best Practice ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ คือ รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “การจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน” ของโรงเรียนบ้านตะโละใส อ.ละงู รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “ASEAN TRAVELING โดยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน” ของ นางจรูญศรี ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลสตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation)” ของ น.ส.ยาวาเรี๊ยะ หลงหัน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า.

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 19/11/2013, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: