โรงเรียนอนุบาลละงู รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลงานการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อคุณภาพการเรียนรู้

>>>21-10-2556 9-15-42โรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล โรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สังกัด สพป.สตูล ได้รับคัดเลือกรับรางวัล โรงเรียนที่มีผลงานการสร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ ในการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)โดยมีนายปริญญา ดำเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลจากนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา
>>>สำหรับงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring ) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 เขต ในภาคใต้ สพป.สข.1, 2, 3 สพป.สตูล และ สพม.เขต 12, 13, 16 เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม ซึ่งงานจัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7 เขตในภาคใต้ นำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 60 โรง

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 21/10/2013, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: