สพป.สตูล นำ 38 โรงเรียน ลงนามความร่วมมือการศึกษากับมาเลเซีย

>>>

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและสำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการศึกษา(MEMORANDAM OF MUTUAL COOPERATION : MOC) โดยมีนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สตุล เป็นผู้ลงนามร่วมกับฮัจยีมูฮำหมัดโรสลันซอบบี้ บิน อิสมาแอล หัวหน้าสำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ พร้อมทั้งการลงนามความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-มาเลเซีย ระหว่างโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล จำนวน 38 โรง กับโรงเรียนสังกัดอำเภอเปินดัง จำนวน 38 โรง โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการลงนาม ท่ามกลางผู้บริหารโรงเรียนไทย-มาเลเซีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล
>>>การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างไทย-มาเลเซีย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพ่อแม่ผู้ปกครองทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางภาษาอาเซียน อาทิ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครู-นักเรียน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการสู่ความเป็นสากล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซียให้มีความแข็งแกร่ง สามารถเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
>>>นายกอเฉ็ม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย จะทำให้การพัฒนาการศึกษามีความเข้มแข็งสู่ความเป็นสากล โดย สพป.สตูล จะผลักดันให้โรงเรียนที่ลงนามคู่พัฒนาทั้ง 2 ประเทศในวันนี้ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการเตรียมเด็กสตูลให้พร้อมเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว การลงนามโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-มาเลเซียครั้งนี้ ทำให้ สพป.สตูล มีโรงเรียนในสังกัดที่จับคู่พัฒนากับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน

Advertisements

Posted on 14/10/2013, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: