สพป.สตูล พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์แก้โจทย์ปัญหาด้วยบาร์โมเดล

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล (Bar model)ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา นำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
การอบรมครั้งนี้ มีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน ใช้เวลาการอบรมระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 โดยมี ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้การอบรมร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล
จากการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนของครูในปัจจุบันพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมาย การสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลเป็นยุทธวิธีการทำโจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา ทั้งในเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร การชั่ง ตวง วัด และเวลา แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดลตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ได้อย่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ สนุกกับวิธีการคิด ที่สามมารถทำได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 03/07/2013, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: