เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่เกาะ สพป.สตูล

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายวชิรพล เขมนิพิฐพนธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เกาะ สังกัด สพป.สตูล ในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล โดยมีนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมคณะครู นักเรียน อบต. ชาวบ้านตำบลปูยู ให้การต้อนรับ
>>>โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ฐานะยากจน จำนวน 110 ทุน จากโรงเรียนพื้นที่เกาะ 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านเกาะยาว โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ และโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทุนละ 5000 บาท จำนวน 54 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 36 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 20 ทุน(ทุนต่อเนื่อง) และได้เพิ่มเติมในส่วนทุนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อกลับมาเป็นครูประจำท้องถิ่นเมื่อจบการศึกษา
>>>นอกจากนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบเงินให้ สพป.สตูล จำนวน 5,220,000 บาท เพื่อนำไปจัดจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลนจัดการสอนให้แก่นักเรียนในพื้นที่เกาะ จำนวน 29 อัตรา ต่อเนื่อง 3 ปี และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือค่าเรือสำหรับครูที่เดินทางไปสอนหนังสือบนโรงเรียนพื้นที่เกาะ จำนวน 80,000 บาทด้วย
>>>การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแผนงานหนึ่งในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยมีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา นักเรียนในพื้นที่เกาะและห่างไกลร่วมให้การสนับสนุนด้วย เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อและอ่านออกเขียนได้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านความรู้ทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในการถ่ายทอดไปสู่นักเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่เกาะในระยะยาว เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนในพื้นที่เกาะ จ.สตูล สามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 28/03/2013, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: