ครอบครัวบ้านเรียน A.R. บ้านเชิงเขา

>>>

This slideshow requires JavaScript.

“ครอบครัวบ้านเรียน A.R.บ้านเชิงเขา” เป็นครอบครัวการเรียนรู้เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2550 โดยได้ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล การจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 12 และมาตรา 14 ที่ได้กำหนดสิทธิในการศึกษาให้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พุทธศักราช 2547
>>>ครอบครัวการเรียนรู้แห่งนี้มีคุณอำหรน หลังนุ้ย เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เปรียบเหมือนเป็นผู้อำนวยการตัวจริงที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างแก่สมาชิกในครอบครัวให้ได้เรียนรู้ในทุกมิติของชีวิต โดยมีภรรยาคือคุณย่าร่อน๊ะ เป็นผู้คอยเติมเต็มในทุกเรื่องจนครอบครัวนี้ดูสมบูรณ์ไปเกือบทุกด้าน คุณอำหรนให้เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัวว่า “วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐานที่เรียบง่าย ใช้หลักคุณธรรมนำทางชีวิต เน้นธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น คุณพ่อทำงานนอกบ้านคนเดียว คุณแม่ทำหน้าที่แม่บ้านจัดการเรื่องลูกเป็นหลักและงานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานเสริมรายได้และเป็นแนวอาชีพให้แก่สมาชิกในครอบครัว ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง การตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวเริ่มที่พ่อแม่ก่อนแล้วไปสู่ลูก โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและสาระทางวิชาการประกอบกันไป ทุกอย่างต้องไม่ขัดแย้งกับแนวคิดพื้นฐานของครอบครัวและการเรียนรู้อย่างมีความสุขและก่อให้เกิดการใคร่รู้ อยากรู้ตลอดชีวิต” และคุณอำหรนให้เหตุผลเพิ่มเติมที่เลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกว่า “ธรรมชาติของลูก มีพฤติกรรม บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่เหมาะกับการศึกษาในระบบที่เน้นการเรียนที่ถูกกำหนดกรอบที่ตายตัว”
>>>หลายคนอาจสงสัยและมีคำถามในใจว่า “เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้แบบนี้มากน้อยเพียงใด” ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมและพูดคุยกับผู้เรียนซึ่งเป็นลูกของคุณอำหรนทั้งที่ 4 คน โดยมีเด็กชายซัยฟุลลอฮ์ ซึ่งเป็นลูกคนที่ 3 และเป็นลูกชายคนเดียวเป็นผู้นำการสนทนาในวันนั้น ซึ่งมีนางสาวมัรยัม นางสาวฮาญารีย์ พี่สาวและเด็กหญิงรุชดา น้องสาว ร่วมวงสนทนาด้วย เด็กชายซัยฟุลลอฮ์ เล่าด้วยสีหน้าและแววตาที่มั่นใจอย่างมีความสุขว่า “มีเพื่อนที่เรียนในระบบหลายคนบอกว่าชอบเรียนระบบแบบนี้ สบาย สนุก ไม่ต้องเครียดเรื่องการบ้านและอีกหลาย ๆ เรื่อง เพื่อนบอกว่าเวลานั่งเรียนในห้องไม่ค่อยเข้าใจบ้างครั้งก็ง่วงนอนและหลับในที่สุด แต่เรียนแบบนี้ถ้าเราไม่สะดวกก็สามารถเลื่อนเวลาหรือดูเทปย้อยหลังได้” จากการสนทนาพบว่า ซัยฟุลลอฮ์ นอกจากเอาใจใส่ต่อการเรียนและช่วยเหลืองานในครอบครัวเกือบทุกอย่างแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่ต้องทำในรอบวัน รอบสัปดาห์ และรอบเดือน กิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับซัยฟุลลอฮ์และกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมากคือโปรแกรมขี่ม้า กิจกรรมนี้ซัยฟุลลอฮ์เล่าว่าจะจัดเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะไปจัดที่ชายหาดตำบลแหลมสน เขาเป็นคนชอบม้าเป็นชีวิตจิตใจจึงได้ศึกษาเรื่องม้าจนมีความรู้เกี่ยวกับม้าเป็นอย่างดีและตั้งใจจะเป็นเจ้าของคอกม้าในอนาคต
>>>ในวันนั้นมีข้อสนทนาอีกมากมายทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ชวนคิดกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงที่ “ครอบครัวบ้านเรียน A.R. บ้านเชิงเขา” 94 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160 สุดท้ายขอหยิบมุมมองความคิดที่กินใจของคุณอำหรนมาฝาก คุณอำหรนบอกว่า “เราจะต้องไม่เร่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความต้องการของพ่อแม่ ให้เป็นไปตามสภาพและความจริงในชีวิตลูก ไม่เอาความคิดของผู้ใหญ่นำไปใส่ในตัวเด็ก บางครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันง่าย ๆ แต่การลงมือปฏิบัตินั้นต้องมีความอดทนอดกลั้นพอสมควร ต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ไม่ยึดติดในวิธีคิดของตนเอง หลายๆ ครั้งลูกคิดนอกกรอบได้ดีกว่า” และประทับใจมุมความคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว A.R.บ้านเชิงเขา เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่างมีสติ ยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงค่ากว่าเป็นองค์ประกอบทางธุรกิจที่แสวงหากำไรบนเส้นทางของการศึกษา”

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 05/02/2013, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: