“ชาชัก” สร้างชื่อการศึกษาปฐมวัยสตูล

>>>>

This slideshow requires JavaScript.

ชาชักเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยรสชาติที่เข้มข้นและฟองนุ่มละมุนที่เกิดจากการชักชาจนได้ออกซิเจนผสมอยู่ ประกอบกับท่วงท่าลีลาของผู้ชักชาที่ต้องใช้สายตาในการคาดคะเน ทำการชักชาลากเป็นสายยาวจากบนลงล่าง พร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขาที่ต้องสอดคล้องเป็นจังหวะไปด้วยกัน เป็นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนทั่วไป
>>>>ท่วงท่าลีลาของการชักชา ได้จุดประกายความคิดแก่นางสาวญาตาวี ใบดี ครู ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ซึ่งสอนระดับปฐมวัย ที่จะนำท่วงท่าลีลาการชักชาไปใช้จัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสุนทรียภาพของเด็กปฐมวัย เกิดเป็นผลงานเด่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นลีลาชาชักประยุกต์ จนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น 1 ใน 27 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับปฐมวัยของประเทศ ประจำปี 2555
>>>>ครูญาตาวี ได้นำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นลีลาชาชักประยุกต์ มาใช้สอนเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ปี 2552 เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นเด็กปฐมวัยให้เกิดความสนใจลีลาชาชัก โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนมาเป็นต้นแบบสาธิต จากนั้นเริ่มฝึกท่าทางเคลื่อนไหวการชักชาที่ได้คิดค้นให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ท่าชักชาที่ง่าย ๆ อาทิ ชักชาด้านหน้า ชักด้านข้างซ้าย-ขวา ชักไขว้หน้า-ไขว้หลัง ชักนั่งไหว้ห้าง หน้าขา-หน้าอก ชักหมุนตัว ไปจนถึงท่าที่ค่อนข้างยากใช้ฮูลาฮุบพร้อมประกอบจังหวะด้วยดนตรี ใช้เวลาในการฝึกนักเรียนวันละ 20-40 นาที จนนักเรียนเกิดทักษะและมีพัฒนาการทางร่างกาย ขณะเดียวกันครูจะประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงลีลาและพัฒนาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมเต็มที่ที่จะรับการเติมเต็มความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
>>>>กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นลีลาชาชักประยุกต์ของเด็กปฐมวัย ไม่ได้อยู่เพียงภายในรั้วโรงเรียนเท่านั้น ยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่าง ๆจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ
>>รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชาชักคอนเทสต์ ประเภททีม จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ในปี 2552
>>รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชาชักคอนเทสต์ ประเภททีม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ในปี 2553
>>รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันชาชักคอนเทสต์ ประเภทเดี่ยวและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ในปี 2554
>>>>ภาพความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่เน้นลีลาชาชักประยุกต์เด็กปฐมวัย ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกเป็น Best Practice ปฐมวัย ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นแบบอย่างไปยังโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศต่อไป

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 04/11/2012, in ข่าวกิจกรรมครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: