สพป.สตูล ส่งมอบแท็บเล็ตให้โรงเรียนในจังหวัดสตูล

This slideshow requires JavaScript.

>>>เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ สพป.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการส่งมอบแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย:One Tablet per Child ของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้รับจัดสรรในระยะที่ 1 จำนวน 2608 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสพป.สตูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล รวม 1648 เครื่อง และโรงเรียนเอกชน 960 เครื่อง
>>>สำหรับแท็บเล็ตที่ได้จัดสรรระยะที่ 1 จำนวน 2608 เครื่อง ได้มีการแกะกล่องตรวจทดสอบตัวเครื่องทุกเครื่องมีสภาพสมบูรณ์ โดยได้จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 1648 เครื่อง จำนวน 123 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน จำนวน 960 เครื่อง พร้อมได้เชิญตัวแทนศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ Advice ประเทศไทย มาชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการแจ้งซ่อม การส่งเครื่องซ่อม ให้กับโรงเรียนที่ได้จัดสรรเครื่องด้วย
>>>ส่วนในเรื่องความพร้อมของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และครู ICT เพื่อให้มีความรู้ในการใช้แท็บเล็ตตามเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเครื่อง ตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกื้อหนุนกัน โดยเนื้อหาในแท็บเล็ต ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสากระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 376 เรื่อง และแอฟพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น คัดลายมือ คิดเลขเร็ว คลังข้อสอบ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าแท็บเล็ตจะเป็นสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสูงสุด
>>>นอกจากนี้ ยังเตรียมในส่วนของการป้องกันไว้ด้วย โดยจะจัดการอบรมวิธีการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ครู ICT ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2555 เพื่อกลับไปดำเนินการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียน ในการป้องกันนักเรียนเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 12/09/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: