สพป.สตูล รุกตั้ง YC ดึงเพื่อนช่วยเพื่อน ลดอัตราเสี่ยง

>>>

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นแกนนำในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าอบรม จำนวน 84 คน โดยนักเรียนเหล่านี้จะได้รับการฝึกปฏิบัติทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เช่น ทักษะการรับฟัง ทักษะการให้คำปรึกษาและการสื่อสาร ทักษะชีวิต ทักษะการตัดสินใจ จากผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลสตูล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปจัดตั้งชมรมเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ในโรงเรียน ดึงเพื่อนช่วยเพื่อน ลดอัตราเสี่ยงออกกลางคัน
>>>นายวินัย เปิดเผยว่า สพป.สตูล มีนโยบายให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 42 โรง ได้จัดตั้งชมรมเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีกลุ่มนักเรียนที่เป็นกัลยาณมิตรสามารถให้คำปรึกษา แนะนำและชักชวนเพื่อนนักเรียนหรือรุ่นน้องที่ปัญหาต่าง ๆ ที่หลงเดินทางผิด หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้กับมาเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหนังสือจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเป็นที่ชื่นใจแก่ พ่อแม่และผู้ปกครอง โดยมีครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องปัญหายาเสพติด นักเรียนทะเลาะวิวาท นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พฤติกรรมชู้สาว และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเด็กเหล่านี้มักจะไปปรึกษาเพื่อนวัยเดียวกัน ไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่หรือครูอาจารย์ และกระทำการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนเป็นจำนวนมาก

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 04/09/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: