สพป.สตูล ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแท็บเล็ตผู้บริหารโรงเรียน

This slideshow requires JavaScript.

>>>เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ จ.สตูล นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการแท็บเล็ตสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รองรับการจัดสรรแท็บเล็ตในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 5000 เครื่อง สอดรับกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล จำนวน 162 คน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม
>>>ในวันนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและการใช้แท็บเล็ตที่จะแจกให้นักเรียน ซึ่งในตัวเครื่องแท็บเล็ต บรรจุไว้ 4 ส่วน คือ 1.บทเรียนต่างๆ มากมายกว่า 336 เรื่อง 2.หนังสือเรียนมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.มัลติมิเดีย ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ 4.แอพพลิเคชั่น โปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานภายในเบราว์เซอร์ พร้อมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การเตรียมระบบไฟฟ้าที่มีสภาพพร้อมใช้ แสงสว่างในห้องเรียน และความปลอดภัยภายในห้องเรียน รวมถึงขั้นตอนการกำหนดศูนย์ซ่อมแท็บเล็ตประจำเครือข่ายสถานศึกษารองรับการส่งไปซ่อมยังศูนย์บริการ 30 ศูนย์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกลับไปวางแผนในการบริการจัดการแท็บเล็ตภายในโรงเรียน การเข้าถึงเว็บไซท์ต่าง ๆ การบล๊อคเว็บไซท์ที่ไม่เหมาะสม และการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ระเบียบวิธีการใช้ เพื่อให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้และการเข้าถึงโลกการศึกษาที่กว้างไกลเกิดประโยชน์สูงสุด
>>>ขณะนี้ สพป.สตูล ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตจำนวน 96 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการอบรมครูผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 และครู ICT ในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล และโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ครูทำงานร่วมกันแบบคู่ขนาน ครู ICT จะคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในกรณีแท็บเล็ตมีปัญหา ซึ่งกำหนดอบรมครู ICT จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ส่วนครูผู้สอนอบรม จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-7 กันยายน 2555 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 กันยายน 2555 และรุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 กันยายน 2555

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 24/08/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: