สพป.สตุล มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดสตูล

This slideshow requires JavaScript.

>>>มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา และสพป.สตูล เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดสตูล เน้นการบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ
>>>เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผอ.สพป.สตูล ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ ประเด็นสำคัญในบันทึกความร่วมมือกำหนดให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนขาดแคลนในจังหวัดสตูล สนับสนุนการจ้างครูสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิชาการ และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดหาอัตราในการบรรจุครู มหาวิทยาลัยทักษิณจะสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ รับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรโดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าหอพัก พัฒนาศักยภาพครูโดยจัดอบรมและนิเทศการสอน สพป.สตูลเป็นหน่วยงานประสานและดูแลการรับทุนการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ดูแลการจัดจ้างและบรรจุครูเป็นกรณีพิเศษ ประสานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณและมูลนิธิชัยพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสตูล บันทึกความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
>>>

This slideshow requires JavaScript.

ความเป็นมาของการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เริ่มจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกโครงการฯ มีเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมอยู่ในโครงการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 จึงได้ขยายการบริการวิชาการไปยังโรงเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล และจากการเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่า เป็นห่วงโรงเรียนที่อยู่ตามเกาะ ต้องการให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อ และทรงเป็นห่วงเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยทักษิณจึงตระหนักว่าควรมีความร่วมมือกันการช่วยกันพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่เกาะและโรงเรียนขาดแคลนเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้นต้องครอบคลุมทุกมิติ จึงได้ก่อเกิดเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในเวลาต่อมา

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 24/08/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: