7 สิงหาคม นี้ สพป.สตูลเชิญครูทุกคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู

>>>นายศังกร รักชูชื่น รองผอ.สพป.สตูล ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม 2555 จากการตรวจสอบเมื่อปิดรับสมัครแล้ว พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเฉพาะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น เนื่องจากในกลุ่มบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกลุ่มละ 1 คน ซึ่งตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือกและการเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเลย
>>>นายศังกร กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันอังคารที่ 7 สิงหาคมนี้ โดย สพป.สตูล ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งขึ้น 7 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งอำเภอเมืองสตูล สถานที่เลือกตั้งศาลาอเนกประสงค์ สพป.สตูล หน่วยเลือกตั้งอำเภอละงู สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลละงู หน่วยเลือกตั้งอำเภอท่าแพ สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลท่าแพ หน่วยเลือกตั้งอำเภอทุ่งหว้า สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า หน่วยเลือกตั้งอำเภอควนกาหลง สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ หน่วยเลือกตั้งอำเภอมะนัง สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลมะนัง หน่วยเลือกตั้งอำเภอควนโดน สถานที่เลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลควนโดน ในการเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาสามัญ มาแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
>>>นายศังกร กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะได้ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ไปเลือกตั้งเป็นกรรมการคุรุสภา จึงขอให้ผู้มีสิทธ์เลือกตั้งไปเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเดียงกัน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-15:00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 24/07/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: