เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.สตูล เยี่ยมการจัดการศึกษาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

This slideshow requires JavaScript.

>>>ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)กล่าวชื่นชมผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ร่วมจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีผลงานด้านการบริหาร ครู ตลอดจนนักเรียนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พร้อมฝากดำเนินงานจุดเน้น สพฐ. ให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ขณะลงพื้นที่จังหวัดสตูล เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) อ.เมือง จ.สตูล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นายพิสิฐ อุสัยนี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับและนำชมผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
>>>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 451 คน บริหารจัดการศึกษาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้อัตลักษณ์ โรงเรียนที่ว่า “นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้ ความจริง สามารถใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษา และมีความซื่อสัตย์สุจริต” ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนดีเด่นหลักสูตรโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาประเภทที่ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมระบบดูแลนักเรียนยอดเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นภาคใต้ ประจำปี 2551 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายพิสิฐ อุสัยนี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2554 จากมูลนิธิไทยรัฐ ด้านนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี 2554 จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับชั้น ป.1-3 ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 11/07/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: