สพป.สตูล พัฒนาบทเรียน e_Learning “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี”

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพป.สตูล นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.สตูล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน e_Learning “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบหลักสูตร เนื้อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น โดยนำเนื้อหาดังกล่าวไปพัฒนาเป็นบทเรียน e_Learning
>>>ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะพัฒนาครูในอีกมิติหนึ่ง เป็นวิธีการพัฒนาซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อระหว่างครูผู้เข้ารับการอบรมและผู้ฝึกอบรม ซึ่งครูสามารถเรียนจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านของสถานที่ และเวลา องค์ประกอบของการอบรมจะใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการอบรมเนื้อหาวิชาในรูปแบบดิจิตอล โดยครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ สามารถทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้จากทุกที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
>>>ทั้งนี้ บทเรียน e_Learning ดังกล่าว ทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรมไม่เบื่อในเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้เข้ารับการอบรมกับผู้ฝึกอบรมได้ ควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถกระตุ้นให้ครูผู้เข้ารับการอบรมอยากเรียน และอยากค้นคว้าเพิ่มความรู้ให้แก่ตัวเอง

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 05/07/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: