สพป.สตูล ถ่ายโอนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าจีน ยึดประโยชน์นักเรียนเป็นสำคัญ

>>นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ถ่ายโอนโรงเรียนบ้านท่าจีน ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ไปสังกัดเทศบาลตำบลคลองขุด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จึงได้ลงนามถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และบุคลากร ให้แก่นายหิรัญ แหล่ทองคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองขุด โดยมีนายวีรวัฒน์ วุฒิสาร ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามถ่ายโอนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
>>ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม 2554 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ยื่นขอโอนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าจีนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จึงได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงในการถ่ายโอนการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ไปประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่สูง ขณะเดียวกันก็ได้ทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้งหมดลงเสียงสมัครใจที่จะโอนภารกิจการศึกษาและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าจีนไปสังกัดเทศบาลตำบลคลองขุด
>>ผอ.สพป.สตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การถ่ายโอนโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงความสมัครใจของบุคลากรด้วย ที่สำคัญต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ ซึ่งตนเองมั่นใจว่าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด จะให้การดูแลและพัฒนาโรงเรียนบ้านท่าจีน ให้เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นโรงเรียนในฝันของชุมชนท่าจีนต่อไป สำหรับโรงเรียนบ้านท่าจีน นับเป็นโรงเรียนที่ 2 ที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโรงเรียนแรกคือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อปี 2552
>>ขณะที่นายสมบัติ กั่วพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าจีน กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยครูทุกคน มีความสมัครใจที่จะโอนไปสังกัดเทศบาลตำบลคลองขุด เนื่องจากโรงเรียนบ้านท่าจีนป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 37 คน ครู 3 คน จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการยุบรวมโรงเรียน ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งโรงเรียนประสบปัญหาครูสอนไม่ครบชั้น และได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เต็มที เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนในความดูแลรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก การที่โรงเรียนบ้านท่าจีนเป็นโรงเรียนแรกที่โอนไปสังกัดเทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการศึกษา คิดว่าจะได้รับการดูแลในเรื่องงบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมจัดการศึกษาที่พึงพอใจตามความต้องการอีกด้วย
>>เช่นเดียวกับ น.ส.เจริญศรี ลีวานิชญ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าจีน ซึ่งกล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้โอนไปสังกัด อปท. ซึ่งจะทำให้โรงเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตั้งความหวังไว้ว่าโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาทันที มีอาคารเรียนสวย ๆ คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครูครบชั้นเรียน และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีธงเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพนักเรียน สามารถเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนในชุมชนให้กลับคืนมาเช่นเดิม

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 31/05/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

 1. ต้องการโอนย้าย

  • เรียนคุณภากร โสนาค
   ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 กำหนดให้ ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของ สพป.สตูล เท่านั้น ในกรณีของท่าน โดยหน้าที่แล้ว ผอ.สพป.สตูล ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับท่านได้ ต้องไปร้องเรียนผ่านหน่วยงานของท่าน
   และขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในเว็บไซท์ของ สพป.สตูล

   นางเสาวณีย์ ศรีสุด
   ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สตูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: