สพป.สตูล เปิดรับสมัครสอบครู 6 ตำแหน่ง

>>นายนิสิต ชายภักตร์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เปิดเผยว่า  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6  ตำแหน่ง ใน 5 สาขาวิชาเอก   คือ    สาขาวิชาเอกภาษาไทย   1  ตำแหน่ง    สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  2  ตำแหน่ง    สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  1  ตำแหน่ง    สาขาวิขาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  1 ตำแหน่ง  และสาขาวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน  1  ตำแหน่ง   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  8-14  มิถุนายน 2555    ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ชั้น 2
>>ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30   แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู    มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู  และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    กำหนดสอบแข่งขันระหว่างวันที่   23-24   มิถุนายน  2555  โดยข้อสอบปรนัย  2 ภาคความรู้    จำนวน  400  คะแนน     คือ  ภาค ก:  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (200 คะแนน)      ภาค ข: ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (200 คะแนน)  โดยในการสอบครั้งนี้ใช้ข้อสอบเดียวกันใน 75 เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันฯ    และไม่มีการสอบสัมภาษณ์แต่อย่างใด
>>ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายประชาสัมพันธ์  สพป.สตูล บริเวณชั้น 1   หรือเว็บไซท์สพป.สตูล  http://www.sesao.go.th     หรือสอบถามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโทร  0-7471-1239

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 18/05/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: