ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555

This slideshow requires JavaScript.

>>วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 นายไพรัช แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ จ.สตูล ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ราย คือ น.ส.กูมิน๊ะ มินสยุม นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล และ นายนุติพงษ์ สุติก นักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล พร้อมด้วยนายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยพบว่านักเรียนทั้ง 2 ราย มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก สมควรได้รับการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
>>น.ส.กูมิน๊ะ มินสยุม อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 149 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งเป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆ บิดาเสียชีวิต ส่วนมารดามีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ญาติและเพื่อนบ้านให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน มีพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรคนโต และมีน้องเล็ก ๆ หลายคน เป็นเด็กมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 มีความสามารถพิเศษในด้านการจับจีบผ้า
>>นายนุติพงษ์ สุติก อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกำแพงวิทยา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 183 ม.4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับการจัดสร้างจากงบไทยเข้มแข็ง มารดาอาชีพทำนาโดยเช่านาทำจำนวน 2 ไร่ และรับจ้างทั่วไป ส่วนบิดาไปมีครอบครัวใหม่ เป็นเด็กที่มีความขยันโดยช่วงปิดเทอมได้ไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันใน อ.ละงู เพื่อหาเงินช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง มีความประพฤติดี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.39 มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาปิงปอง มีความมานะอดทนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน ระยะทาง 20 กว่า ก.ม. ทุกวัน
>>ในการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นกรรมการและเลขานุการ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อไป จำนวน 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน และคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทั้ง 2 รายดังกล่าว ให้ได้รับทุนพระราชทานฯ และมอบหมายให้นายไพรัช แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. มาติดตามดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่แท้จริงอีกครั้ง พร้อมกับได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือน.ส.กูมิน๊ะ มินสยุมด้วย
>>โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นทุนพระราชทานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวไม่สมบูรณ์ ใน 77 จังหวัด ๆละ 2 คน (ชายและหญิง) โดยนักเรียนชั้น ม.ปลายจะได้รับทุนปีการศึกษาละ 18,000 บาท และเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรี เปิดโอกาสให้สมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชการได้ตามความสมัครใจ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย เพื่อให้เติบโตสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 07/05/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: