สพป.สตูล ร่วมงานวันฉัตรมงคล ปี 2555 “พระบาทยาตราพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินสตูล”

This slideshow requires JavaScript.

>>นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล และนายเรวัต พัฒนขจร รอง ผอ.สพป.สตูล นำข้าราชการ สพป.สตูล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2555 พร้อมกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณสนามศาลากลาง จ.สตูล โดยมีนายพิศาล ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำประกอบพิธีถวายราชสดุดี วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินตามแผนงานส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
>>จากนั้น เวลา 10.30 น. ผวจ.สตูล ได้เดินทางไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบาทยาตราพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินสตูล” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลาง จ.สตูล ซึ่งมีนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ  พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริที่สำคัญ และนิทรรศการย้อนรอย 4 ครา พระบาทยาตรา ซี่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายในคราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกร จ.สตูล
>>ส่วนในช่วงเย็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังมวลชน ประชาชน ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดเริ่มต้นที่สนามสี่แยกเจ๊ะบิลัง  ในช่วงค่ำ จ.สตูล ได้จัดการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ วงซิมโฟนีออเคสตราจากกรมศิลปากร การแสดงโขนจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ พัทลุง วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม (Multimedia Light & Sound) ย้อนรอยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.สตูล
>>วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จังหวัดสตูลได้จัดงานวันฉัตรมงคลขึ้น ภายใต้ชื่องาน “พระบาทยาตราพระบารมีปกถิ่นแผ่นดินสตูล” ซึ่งมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จเยี่ยมพสกนิกร จ.สตูล จำนวน 4 ครา คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2519  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2519  และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2522 ทำให้จังหวัดสตูลมีความสงบร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันนี้

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 06/05/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: