สพป.สตูล เร่งพัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย สู่ประชาคมอาเซียน

This slideshow requires JavaScript.

>>การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510  จากการรวมตัวของสมาชิก 5 ประเทศในปฎิญญากรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นเอกภาพ  ความสงบสุข และความแน่นอนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค  จนถึงปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ  และกำลังพัฒนาสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558  ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน  อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
>>สพป.สตูล  ภายใต้การบริหารงานของนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล   ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล  เพื่อให้มีองค์ความรู้เรื่องอาเซียนและสามารถพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลกที่ดีรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  อีกทั้งภูมิประเทศของ  จ.สตูล  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  หนึ่งในสมาชิกอาเซียน  ซึ่งที่ผ่านมามีการทำงานการศึกษาร่วมกันมาโดยตลอด  สพป.สตูล จึงนำนโยบายพัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและบุคลากร  โดยส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดได้เป็นโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษากับโรงเรียนประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาแบบคู่ขนาน  มีการช่วยเหลือเกื้อกูล  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันของครู นักเรียน ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง  นอกจากนี้  ทุกโรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียน  การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ได้เข้าใจและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาหลักของโลกรวมทั้งภาษาของประเทศอาเซียนอื่น ๆ   ฯลฯ
>>ขณะนี้  สพป.สตูล  มีโรงเรียนที่ได้ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย  (MEMORANDUM OF MUTUAL COOPERATION : MOC)  จำนวน   4  โรงเรียน  คือ  (1) โรงเรียนบ้านควน กับ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติกำปง ซาลาง  รัฐเปอร์ลิส  เมื่อปี พ.ศ.2552  (2 ) โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง กับ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติจังกัต จาวี  รัฐเปอร์ลิส  เมื่อปี พ.ศ.2555  (3) โรงเรียนอนุบาลควนโดน กับ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติปุตตรา  รัฐเปอร์ลิส  เมื่อปี พ.ศ  2555   และ (4) โรงเรียนอนุบาลสตูล กับ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา  รัฐเปอร์ลิส  เมื่อปี พ.ศ.2555
>>แม้การจับคู่โรงเรียนคู่พัฒนาการศึกษาไทย-มาเลเซีย   จะดำเนินไปด้วยดีทั้ง 2 ฝ่าย   สพป.สตูล ก็ยังเร่งดำเนินการประสานโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย ที่สนใจเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีโครงการความร่วมมือกับกรมการศึกษารัฐต่างๆของมาเลเซีย ที่ได้ดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จและจะดำเนินการต่อไป เช่น โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนักเรียนไทย-มาเลเซีย โครงการประดิษฐ์เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากฝ่ายมาเลเซียเป็นอย่างดี
>>ภาพความสำเร็จของการลงนามโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-มาเลเซียที่ทั้ง 2 ฝ่าย คาดหวัง  จะเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ   มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ   ด้านเทคโนโลยี ICT    ด้านภาษา   กิจกรรมครอบครัวอุปถัมภ์นักเรียนไทย-มาเลเซีย     กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองระดับประเทศ     ซึ่งจะทำให้ นักเรียน ครู   ผู้ปกครอง  ทั้ง 2 ประเทศ   ได้เรียนรู้ในด้านวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน   เป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง   ถือเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา ควบคู่การสร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศที่สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 02/05/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: