พรทิพย์ ลี้เลิศล้ำ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553

>>เด็กหญิงพรทิพย์  ลี้เลิศล้ำ  นักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านปากละงู ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน  ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2553 เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม  2554 ที่ผ่านมา
>>นายสราวุธ  ปองอนุสรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากละงู  อ.ละงู  จ.สตูล กล่าวว่า ตนเองและครู ในโรงเรียนทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ ที่เด็กหญิงพรทิพย์ ลี้เลิศล้ำ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้ เด็กหญิงพรทิพย์  ลี้เลิศล้ำ   เป็นนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ความสามารถ และรักการอ่าน ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก เกรดเฉลี่ย 3.88  ใช้เวลาว่างจากการเรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น  ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  การสอบถามจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นตามคุณลักษณะนักเรียนรางวัลพระราชทาน คือ  มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของเพื่อน  มีความประพฤติเรียบร้อย  เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน  มีคุณธรรมจริยธรรมอันงดงาม  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม   ซึ่งมีกิจกรรมและผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์มากมาย  อาทิ
1. ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการสภานักเรียน  2 สมัย
2. ได้รับการคัดเลือกร่วมเสวนากับประชาคมสื่อชุมชนแห่งชาติ (ภาคใต้)  ในงานสมัชชาเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสตูล ประจำปี 2553
3. รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม ในการแข่งขันแอโรบิก ทีมหญิง  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ”   ปี 2551
4. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ในงานมหกรรมวิถีไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2552  ระดับจังหวัด
5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมนำเสนอ)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2552
6. รางวัลชมเชย  การประกวดนักเรียนรักการอ่าน “ยอดเยี่ยม”  ระดับจังหวัด
7. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นบ้านประยุกต์ภาคใต้ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนกำแพงวิทยา  จ.สตูล
>>การได้รับรางวัลพระราชทาน  ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเกียรติยศอันสูงสุดของเด็กหญิงพรทิพย์  ลี้เลิศล้ำ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของการพฤติตน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ให้แก่น้อง ๆ  ในโรงเรียนบ้านปากละงูทุกคน ได้เจริญรอยตามสู่รางวัลนักเรียนพระราชทานในโอกาสต่อไป

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 27/04/2012, in ข่าวกิจกรรมนักเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: