โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ จาก I See You สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

>>รางวัลพระราชทาน  เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของโรงเรียน มอบให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดี  ได้มาตรฐาน  ผลงาน ดีเด่น  นักเรียนมีความรู้ และความประพฤติดี  หลายโรงเรียนพยายามพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน  เพื่อให้ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของโรงเรียน  และในนี้…โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้   สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ในปีการศึกษา 2553
>>โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้  ตั้งอยู่  ม.1  ต. น้ำผุด  อ.ละงู  จ.สตูล  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนทั้งสิ้น 101 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10  คน  ภายใต้การบริหารของนายอรรถไกร  จิตรหลัง  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ซึ่งเข้ามาบริหารโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้  เมื่อปี พ.ศ.2548  ได้นำพาครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกับชุมชนตำบลน้ำผุด    ฝ่าฟันวิกฤตการศึกษาจากการเป็นโรงเรียน I See You   (ร.ร.กลุ่มเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ)   ซึ่งไม่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1  มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้าน   ด้วยความไม่ท้อถอย  ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน”  สู่เป้าหมาย  คือ  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   ผลิตเยาวชน เก่ง ดี มีสุข   ดำเนินการตั้งแต่ด้านอาคารสถานที่  ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ปลอดภัย  ภูมิทัศน์รอบ ๆ สวยงาม สะอาดตา จัดสร้างห้องสมุดมีชีวิต  เอื้อต่อการเรียนรู้และน่าสนใจศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ด้านความสัมพันธ์ชุมชน  ชาวบ้านตำบลน้ำผุดจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ   เช่น ปลูกปาล์มน้ำมัน 609 ต้น  บนพื้นที่ราชพัสดุในครอบครองของโรงเรียน เนื้อที่ 27 ไร่เศษ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในด้านอาชีพ  และผลผลิตในอนาคตสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ด้านคุณภาพนักเรียน  ครูทุกคนร่วมใจดูแลและเอาใจใส่นักเรียนทุกคน  พร้อมกับพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ   นำมาสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   พัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน  เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม   มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุกวิชา    นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถในเวทีประกวดแข่งขันทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ   สามารถสร้างชื่อให้กับโรงเรียนมากมายในระดับเครือข่าย  ระดับจังหวัด  ระดับภาค    ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  จนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้  สามารถผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 2  ในระดับดี  ดีมากทุกมาตรฐาน    ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก   และก้าวสู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปีการศึกษา 2553
>>ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ในวันนี้   เป็นคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดดเกิดจากพลังทุ่มเทแรงกายแรงร่วมใจของทุกฝ่าย    ตั้งแต่ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  ที่พร้อมใจกันผสานเป็นหนึ่งเดียว   บทสรุปสุดท้าย  คือ รางวัลพระราชทานเกียรติยศอันสูงสุด  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ     ซึ่งนายอรรถไกร  จิตรหลัง   จะเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศาลาดุสิตดาลัย  ในปลายเดือนกรกฎาคม นี้   ขอปรบมือให้กับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมค่ะ…

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 30/03/2012, in ข่าวกิจกรรมโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: