สพป.สตูล ทำ MOU โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

>> เมื่อวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555  นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดย ผอ.สพป.สตูล กับ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 162 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมร้านอาหารสุชาดา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
>>การลงนามความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความตระหนักและเจตคติที่ต่อต้านหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นภูมิคุ้มกันตนเองให้สามารถหลีกเลี่ยง ปฏิเสธการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

Advertisements

About yingkanya

www.sesao.go.th

Posted on 22/03/2012, in ข่าว สพป.สตูล. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: