การจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดให้มีการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนขึ้น โดยมีกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทะเบียนรับข้อร้องเรียน แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน แบบสรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ร้องเรียน สามารถเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ว่าสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: