นักเรียนโรงเรียนบ้านควนสตอ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ปี 2557

>>>

This slideshow requires JavaScript.

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล แสดงความยินดีและชื่นชมกรณีที่เด็กชายจิรโชติ อาดตันตรา และเด็กชายวีรพงศ์ ดาแลหมัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสตอ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด ในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” สานฝันให้กับเยาวชนชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
>>>นายนิสิต กล่าวว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ที่ได้จากการร่ำเรียนและสร้างพื้นที่ Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 46 ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557

โรงเรียนสังกัด สพป.สตูล 44 แห่ง รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุม สพป.สตูล นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 44 โรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ไลออนส์ทรงพล เตชะอนันต์ตระกูล รองผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310 บี รับเลือกตั้ง ไลออนส์ขวัญใจ ช่วยชูวงศ์ ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำจังหวัดสงขลา-สตูล พร้อมนายกสโมสรไลออนส์สงขลา และสมาชิกฯ ร่วมพิธีมอบในครั้งนี้
Read the rest of this entry

ฝาชีไฮเทค รักษาอุณหภูมิอาหาร

This slideshow requires JavaScript.

ฝาชีที่เรารู้จักและใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณรุ่นปู่ย่าตายาย ใช้ประโยชน์เพื่อครอบอาหารป้องกันแมลงวันตอมอาหาร หรือฝุ่นละอองที่จะตกลงไปในอาหาร แม้ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของฝาชีด้วยวัสดุต่าง ๆ และมีรูปทรงที่หลากหลายขึ้นตามยุคสมัย เพื่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย แต่ก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้เพียงครอบอาหารบนโต๊ะอาหารเท่านั้น
>>>ทำอย่างไรที่ฝาชีจะมีประโยชน์มากกว่าการใช้ครอบอาหาร? Read the rest of this entry

รมว.ศธ มอบรางวัลโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 แก่ข้าราชการสังกัด สพป.สตูล

>>>20140514_163030เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 จำนวน 550 ราย โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สตูล ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานดังกล่าว จำนวน 2 ราย คือ 1.นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนขัน รับโล่รางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557 2.นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี 2557
>>> Read the rest of this entry

สาร สพป.สตูล ปีที่ 6 ฉบับที่ 45 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

O-NET ชี้คุณภาพโรงเรียน

>>>

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จะมีการสอบกันมากมายหลายรายการ ทั้งนักเรียน ทั้งครูและผู้ปกครองต่างตื่นเต้นระคนกังวลไปพร้อม ๆ กัน สังคมไทยมีค่านิยมกับคำว่า “สอบ” ไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนัก เมื่อได้ยินคำนี้ครั้งใดจึงทำให้รู้สึกอึดอัด กังวลและรู้สึกไม่พร้อมทุกครั้ง แต่จะทำไงได้ในเมื่อเรายังหาวิธีการวัดความรู้ที่ตกตะกอนในตัวนักเรียนด้วยวิธีอื่นยังไม่ได้ แม้จะมีวิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) แต่วิธีนี้ก็ยังมีจุดด้อยที่ไม่สามารถบีบเค้นองค์ความรู้และความสามารถของผู้เรียนออกมาเป็นตัวเลขในเชิงปรนัยได้
>>>จากผลการสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาเป็นน่ายินดีว่าศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ถึง 6 คนด้วยกันผู้ที่สนใจรายละเอียดเชิญเปิดอ่านได้ในวารสารฉบับนี้หน้า 2 จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนของนักเรียนทั้ง 6 คน มา ณ โอกาสนี้
>>> Read the rest of this entry

เคล็ดลับความสำเร็จ คณิตศาสตร์โอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม

This slideshow requires JavaScript.

“…ครูต้องใช้ใจสอน ไม่ใช่สอนด้วยหน้าที่ เพื่อหวังแต่ให้เด็กได้คะแนนสูง ๆ แต่ต้องสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของวิชา…”
เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ซึ่งผู้ที่ทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาต่างก็ลุ้นผลคะแนนที่จะออกมาจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
สำหรับ สพป.สตูล แม้ว่าภาพรวมคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะยังไม่น่าพอใจตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ตาม แต่ก็ยังมีความน่าชื่นใจที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวนถึง 6 คน คือ เด็กชายณฐวรรธ พัฒชนะ เด็กหญิงพิมพ์นภา เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล (อ.เมือง) เด็กชายอารัญ ระเมาะ โรงเรียนบ้านนาทอน (อ.ทุ่งหว้า) เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านช่องไทร (อ.ทุ่งหว้า) เด็กชายนัฐวัฒน์ พิทักษ์วัฒนานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)(อ.เมือง) และเด็กหญิงซิลมีย์ หมีนคลาน โรงเรียนบ้านลาหงา (อ.ละงู)
Read the rest of this entry

6 นร. คนเก่ง สพป.สตูล สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100‏

>>>

นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือผลการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2556 และจากการตรวจสอบพบว่านักเรียนในสังกัด สพป.สตูล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 คะแนน จำนวน 6 คน คือ
>>> Read the rest of this entry

“ใบโพธิ์โพสต์” สื่อเล็ก ๆ ที่ผู้ใหญ่ควรอ่าน

This slideshow requires JavaScript.

>>>“ใบโพธิ์โพสต์” หนังสือพิมพ์ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ที่เรียงร้อยถ้อยคำบอกเล่าเรื่องราวให้ครู บุคลากร ผู้ใหญ่ในชุมชน ตลอดจนสังคมได้รับรู้เสียงสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด มุมมองของเด็กต่อปัญหาสังคม รวมถึงเรื่องราวดี ๆ ภายในขอบรั้วของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
>>>ผู้ก่อตั้งใบโพธิ์โพสต์เป็นนักเรียนแกนนำ 5 คน คือ ด.ญ.อัสมา มอลี ด.ญ.จารีนา ทิ้งปากน้ำ ด.ญ.พัทยา ราชบุรมย์ ด.ช.นนทวัฒน์ ทิ้งปากถ้ำ และด.ช.ณัทภัทร์ เพ็งจันทร์ ซึ่งทั้งหมดกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยได้ไปเข้าอบรมการทำหนังสือพิมพ์ ภายใต้ “โครงการอบรมเยาวชนคนทำหนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิเด็ก” ที่สถาบันอิสราร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐและสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
>>> Read the rest of this entry

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.